De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Voorwoord

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht

God beschikt over het lot van de gehele mensheid

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

Deel één

Uitspraken van Christus aan het begin

— De woorden van de Heilige Geest aan de gemeenten

(11 februari 1991 tot 20 november 1991)