De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Voorwoord

Deel één

Uitspraken van Christus aan het begin

— De woorden van de Heilige Geest aan de gemeenten

(11 februari 1991 tot 20 november 1991)

Inleiding