De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.”

Bijbelse profetieën, Bijbelstudie met vragen, De terugkomst van Jezus, Eindtijd 2020-04-06 23:15:07

Wat is de vleeswording? Wat is de essentie van de vleeswording?

De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een no…

2020-01-27 16:46:19

Wat zijn de verschillen tussen het werk van de vleesgeworden God en het werk van de Geest?

het werk van de Geest beslaat het hele universum, alle bergen, rivieren, meren en oceanen, maar het werk van het vlees heeft meer direct en effectief betrekking op ieder persoon met wie Hij contact heeft.

2020-02-10 12:34:06

Waarom gebruikt God de mens niet om Zijn werk van oordeel te doen in de laatste dagen; waarom moet Hij vlees worden en het Zelf doen?

Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel…

2020-01-18 23:41:11

Wat zijn de essentiële verschillen tussen de vleesgeworden God en degenen die door God worden gebruikt?

En Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zow…

2019-09-08 15:58:02

Waarom zegt men dat de verdorven mensheid meer behoefte heeft aan de redding van de vleesgeworden God?

God is vlees geworden omdat het doel van Zijn werk niet de geest van Satan is, of iets anders onstoffelijks, maar de mens, die van het vlees is en verdorven door Satan. Juist omdat het vlees van de mens verdorven is, hee…

2020-01-17 14:16:11

Waarom zegt men dat Gods twee vleeswordingen de betekenis van de vleeswording compleet maken?

De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindhei…

2019-08-29 21:38:21

Hoe moet men opvatten dat Christus de waarheid, de weg en het leven is?

wanneer ik met de vele mensen te maken heb die tegen mijn woorden rebelleren, ze weerleggen of ze volkomen minachten, is mijn standpunt als volgt: de tijd en de feiten zullen mijn getuige zijn en aantonen dat mijn woorde…

2020-01-15 00:45:56

Hoe maakt God, die vlees wordt om het oordeelswerk te doen, een einde aan het tijdperk van het geloof van de mensheid in de vage God en het donkere tijdperk van Satans domein?

De mens ziet dan in dat de God waar hij in voorbije tijden naar op zoek was vaag en bovennatuurlijk is. Het rechtstreekse leiderschap van de Geest kan dit effect niet bereiken, laat staan de leer van een bepaald persoon.

2020-01-17 14:16:11

Waarom kan men alleen kennis van God verkrijgen door ervaring van en onderwerping aan het werk van de vleesgeworden God?

Nadat God echter vlees geworden was, sprak Hij tot de mensheid vanuit het perspectief van menselijkheid, Hij verliet het bestek van het spirituele rijk en ging het te buiten. Hij kon Zijn goddelijke gezindheid, wil en ho…

2020-01-18 23:56:16

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 4 - Waarom wordt God twee keer vlees om de mensheid te redden?

In het Tijdperk van Genade werd de vleesgeworden God aan het kruis genageld, nam Hij de zonden van de mensheid op zich en voltooide Hij het werk van de verlossing van de mensheid. In de laatste dagen is God wederom vlees…

2019-03-12 23:36:55

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Toen Hij sprak over de terugkeer van de Heer, De Heer Jezus zei: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wan…

2019-03-12 12:34:59

Wederkomst Jezus ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’

Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een w…

2018-10-29 23:46:29

De Heer Jezus komt terug! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

zijn ze verrast en opgewonden. Ze denken: “God is teruggekeerd? Hij is al verschenen?” Met nieuwsgierigheid en onzekerheid, beginnen ze, de een na de ander aan de reis in van het zoeken naar Gods nieuwe woorden.

2018-09-29 04:23:23

De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.”

Bijbelse profetieën, Bijbelstudie met vragen, De terugkomst van Jezus, Eindtijd 2020-04-06 23:15:07

Wat is de vleeswording? Wat is de essentie van de vleeswording?

De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een no…

2020-01-27 16:46:19

Wat zijn de verschillen tussen het werk van de vleesgeworden God en het werk van de Geest?

het werk van de Geest beslaat het hele universum, alle bergen, rivieren, meren en oceanen, maar het werk van het vlees heeft meer direct en effectief betrekking op ieder persoon met wie Hij contact heeft.

2020-02-10 12:34:06

Waarom gebruikt God de mens niet om Zijn werk van oordeel te doen in de laatste dagen; waarom moet Hij vlees worden en het Zelf doen?

Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel…

2020-01-18 23:41:11

Wat zijn de essentiële verschillen tussen de vleesgeworden God en degenen die door God worden gebruikt?

En Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zow…

2019-09-08 15:58:02

Waarom zegt men dat de verdorven mensheid meer behoefte heeft aan de redding van de vleesgeworden God?

God is vlees geworden omdat het doel van Zijn werk niet de geest van Satan is, of iets anders onstoffelijks, maar de mens, die van het vlees is en verdorven door Satan. Juist omdat het vlees van de mens verdorven is, hee…

2020-01-17 14:16:11

Waarom zegt men dat Gods twee vleeswordingen de betekenis van de vleeswording compleet maken?

De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindhei…

2019-08-29 21:38:21

Hoe moet men opvatten dat Christus de waarheid, de weg en het leven is?

wanneer ik met de vele mensen te maken heb die tegen mijn woorden rebelleren, ze weerleggen of ze volkomen minachten, is mijn standpunt als volgt: de tijd en de feiten zullen mijn getuige zijn en aantonen dat mijn woorde…

2020-01-15 00:45:56

Hoe maakt God, die vlees wordt om het oordeelswerk te doen, een einde aan het tijdperk van het geloof van de mensheid in de vage God en het donkere tijdperk van Satans domein?

De mens ziet dan in dat de God waar hij in voorbije tijden naar op zoek was vaag en bovennatuurlijk is. Het rechtstreekse leiderschap van de Geest kan dit effect niet bereiken, laat staan de leer van een bepaald persoon.

2020-01-17 14:16:11

Waarom kan men alleen kennis van God verkrijgen door ervaring van en onderwerping aan het werk van de vleesgeworden God?

Nadat God echter vlees geworden was, sprak Hij tot de mensheid vanuit het perspectief van menselijkheid, Hij verliet het bestek van het spirituele rijk en ging het te buiten. Hij kon Zijn goddelijke gezindheid, wil en ho…

2020-01-18 23:56:16

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 4 - Waarom wordt God twee keer vlees om de mensheid te redden?

In het Tijdperk van Genade werd de vleesgeworden God aan het kruis genageld, nam Hij de zonden van de mensheid op zich en voltooide Hij het werk van de verlossing van de mensheid. In de laatste dagen is God wederom vlees…

2019-03-12 23:36:55

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Toen Hij sprak over de terugkeer van de Heer, De Heer Jezus zei: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wan…

2019-03-12 12:34:59

Wederkomst Jezus ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’

Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een w…

2018-10-29 23:46:29

De Heer Jezus komt terug! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

zijn ze verrast en opgewonden. Ze denken: “God is teruggekeerd? Hij is al verschenen?” Met nieuwsgierigheid en onzekerheid, beginnen ze, de een na de ander aan de reis in van het zoeken naar Gods nieuwe woorden.

2018-09-29 04:23:23