Een handleiding voor geloof

28 artikelen

Hoe kunnen we goede werkrelaties creëen en in stand houden?

Hoe goed de verstandhouding tussen vrienden op de werkvloer misschien ook is, toch kunnen zij vijanden worden wanneer winstbelangen in het spel komen. Hoe kan dan een verbroken vriendschap worden hersteld? Laten we samen lezen hoe de christen Ye Qing iets dergelijks meemaakte!

Het berouw van een officier

Almachtige God zegt: “Alles wat God in Zijn werk sinds de schepping van de wereld tot nu heeft gedaan, is liefde, zonder enige haat jegens de mens. Ze…

Neem contact op via Messenger