Getuigenissen over terugkeer naar God

65 artikelen

Waarheid kan niet worden gewonnen in religie

Als kind volgde ik mijn ouders in mijn geloof in de Heer en ik ijverde voor het geloof. Ik nam actief deel aan alle kerkactiviteiten, wat ze ook waren…

Wat hebben geld en status me ooit opgeleverd?

Door Nina, Ivoorkust Ik werd geboren in een ontwricht gezin. Toen mijn moeder zwanger van mij was, ging mijn vader ervandoor met een andere vrouw. Mi…

Ik heb de stem van God gehoord

Door Mathieu, Frankrijk Ik aanvaardde ruim twee jaar geleden Almachtige Gods werk van de laatste dagen. Om eerlijk te zijn verwierf ik meer dan in de…

Alleen wijze maagden kunnen de Heer verwelkomen

Door Mingzhi, China De Heer Jezus profeteerde dat er twee soorten mensen zouden zijn als Hij wederkeert: wijze maagden en dwaze maagden. Allen die de…

De weg van een priester naar huis

Door Zhang Jian, China Mijn familie is al generaties lang katholiek. Toen ik 20 was, besloot ik me aan de Heer te wijden en Hem mijn hele leven te di…

De keus van een katholieke priester

Door Weimo, China Mijn ouders brachten me groot in het katholieke geloof en toen ik opgroeide, werd ik priester. Later werd de kerk steeds ellendiger…

Een hedendaagse farizeeër worden

Door Lizhi, China In 1989 begon ik de Heer Jezus te volgen. Door de diensten bij te wonen en de Bijbel te lezen, leerde ik dat de hemel, de aarde en …

Ik ben opgenomen tot voor God

Door Zhang Yue, Indonesië Toen ik 20 was, werd ik gedoopt en bekeerde ik me tot de Heer Jezus. De preken van de dominee over de liefde en de leringen…

Het oordeel van de grote witte troon is begonnen

Door Witri, Indonesië Nadat ik het geloof had gevonden, begon ik te leren ik hoe ik moest bidden en de Bijbel moest lezen. Ik deed mijn uiterste best…

Het licht van het oordeel

Door Enhui, Maleisië “God kijkt naar alle landen en beveelt alle dingen, en aanschouwt alle woorden en daden van de mens. Zijn management wordt in st…

Ik heb de geopende boekrol gezien

Door Jose, Spanje Toen ik de Heer aanvaardde, leerde ik door de Bijbel waar alles vandaan kwam en wat de bron van de verdorvenheid van de mens was. I…

Gods naam is waarlijk mysterieus

Door Jack, Canada Almachtige God zegt: “In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende tijdperken…

Neem contact op via Messenger