Getuigenissen van levenservaringen

139 artikelen 6 video’s

Een kerkleider is geen officier

Door Matthew, Frankrijk Mij naam is Mathieu en ik heb het werk van Almachtige God van de laatste dagen drie jaar geleden aanvaard. Ik werd kerkleider…

De vruchten van het delen van het evangelie

Door Chuxin, Zuid-Korea Een tijdje geleden ontmoette ik online een Filipijnse christen genaamd Teresa. Toen ik haar leerde kennen, zag ik dat ze echt…

Het masker afnemen

Door Tinghua, Frankrijk In juni vervulde ik nog maar kort mijn plicht als leider. In het begin, omdat ik Frans sprak en direct met nieuwe leden kon c…

Mijn moeder in de gevangenis

Door Zhou Jie, China Ik was 15 toen mijn moeder en ik ons huis ontvluchtten. Ik weet nog dat we laat op een avond in 2002 vertrokken. Mijn moeder flu…

Lessen geleerd door beproeving

Door Li Yong, China Nadat ik christen was geworden, werd ik meerdere keren gearresteerd door de CCP, maar ik heb de Heer nooit verraden. Ik aanvaardd…

Mijn beproeving

Door Zhongxin, China Almachtige God zegt: “Mijn daden zijn groter in aantal dan de zandkorrels van het strand, en mijn wijsheid is groter dan die van…

Redding door God

Door Yichen, China Almachtige God zegt: “Elke stap in Gods werk, of het nu gaat om harde woorden of oordeel of tuchtiging, vervolmaakt de mens en is …

Weer op het juiste pad komen

Door Chen Guang, Verenigde Staten Almachtige God zegt: “God dienen is geen eenvoudige taak. Degenen wier verdorven gezindheid onveranderd blijft kunn…

Hoe ik mijn arrogante inborst heb veranderd

Door Jingwei, Verenigde Staten Almachtige God zegt: “Elke stap in Gods werk, of het nu gaat om harde woorden of oordeel of tuchtiging, vervolmaakt de…

Arrogantie komt voor de val

Door Xinjie, China Almachtige God zegt: “Arrogantie is de wortel van de verdorven gezindheid van de mens. Hoe arroganter mensen zijn, hoe groter het …

Opstaan na te hebben gefaald

Door Fenqi, Zuid-Korea Voor ik in God geloofde, werd ik opgeleid door de CCP, en het enige wat ik wilde, was iets bereiken en mijn familie tot eer st…

De waarheid heeft me de weg gewezen

Door Shizai, Japan Almachtige God zegt: “God dienen is geen eenvoudige taak. Degenen wier verdorven gezindheid onveranderd blijft kunnen God nooit di…

Aangeven of niet

Door Yang Yi, China Almachtige God zegt: “Jullie moeten omwille van jullie lot naar Gods goedkeuring streven. Dat wil zeggen: aangezien jullie erkenn…

De ketenen der slavernij verbreken

Door Danchun, China Almachtige God zegt: “Nu is de tijd waarin ik het einde voor elke persoon bepaal, niet de fase waarin ik de mens begon te bewerke…

Een spirituele strijd

Door Yang Zhi, de Verenigde Staten Almachtige God zegt: “Vanaf het moment dat zij in God zijn gaan geloven, hebben mensen veel verkeerde bedoelinge…

Neem contact op via Messenger