Almachtige God en De Kerk van Almachtige God

Meer

De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God

De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God - de wedergekomen Heer Jezus - Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God.

Kerkalbum

  • Kerkelijk leven
  • Het evangelie verspreiden
  • Zang en dans

Contact

Meer manieren om verbinding te maken

+31-6-46-790-198 contact.nl@kingdomsalvation.org

Laat een bericht achter

    Neem contact op via Messenger