Almachtige God en De Kerk van Almachtige God

5 artikelen

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

Net als honderden miljoenen andere volgelingen van de Heer Jezus Christus, houden we ons aan de wetten en geboden van de Bijbel, genieten we van de overvloedige genade van de Heer Jezus Christus en komen we samen, bidden, prijzen en dienen we in de naam van de Heer Jezus Christus—en dit alles doen we in de zorg en bescherming van de Heer.

21 mei 2018

De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God

De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God - de wedergekomen Heer Jezus - Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God.

23 mei 2018

De verspreiding van het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God in China

In 1995 begon officieel het getuigeniswerk van het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God op het vasteland van China. Met dankbaarheid aan God en met een liefde die waarachtig was, getuigden we van de verschijning en het werk van Almachtige God aan de broeders en zusters van verschillende gezindten en denominaties.

24 mei 2018

Wee degenen die God opnieuw kruisigen

Tijdens de laatste dagen is God geïncarneerd in China om werk te verrichten en heeft Hij miljoenen woorden uitgedrukt, waarmee Hij een groep mensen heeft overwonnen en gered met Zijn woord en luidde Hij het nieuwe tijdperk van het oordeel in dat begint bij het huis van God.

25 mei 2018

Neem contact op via Messenger