De Redder is reeds wedergekeerd

De Bijbelse profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld. Heb jij de Heer ontmoet? Wil jij opgenomen worden voor de ramp?

Eindtijd 2019-06-06 19:22:01

De Incarnatie: Het ontwarren van het mysterie (Deel één)

Waarom is de Heer Jezus geïncarneerd om in de laatste dagen te werken? Wat is de verreikende betekenis van de incarnatie van God? Waarom is de incarnatie zo essentieel voor de mensheid?

2019-06-06 20:22:01

De Incarnatie: Het ontwarren van het mysterie (Deel twee)

Wat is de essentie van de incarnatie? Is de Heer Jezus de Zoon van God of is Hij God Zelf? Hoe sluit Christus van de laatste dagen het oude tijdperk af?

2019-06-06 21:22:01

De wijze maagden verwelkomen de Bruidegom

De Heer is verschenen in de laatste dagen en uitte woorden om het oordeelswerk te verrichten dat begint bij het huis van God. Dit vervult volledig de Bijbelse profetieën: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de…

2019-06-06 22:22:01

De opname vóór de Grote Verdrukking

De opname vóór de grote verdrukking is de grootste wens van alle christenen. Wat voor soort mensen kunnen worden opgenomen? Wat zouden we moeten doen om te kunnen worden opgenomen en deel te kunnen nemen aan het feestmaa…

Eindtijd 2019-06-07 12:17:58

De verschijning van de Heer verwelkomen

De wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen en te worden opgenomen in het koninkrijk der hemelen is een wens die alle christenen delen. Hoe zal de Heer Jezus dus verschijnen en werken wanneer Hij wederkomt? Hoe moeten…

2019-06-08 23:22:01

Wat is geloof in God precies?

Hoe kunnen we eeuwig leven verwerven door geloof in God? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.” De Heer Jezus is de Mensenzoon. En de Bijbel voorspelt dat de wederkomst van de Heer in de vorm van vl…

2019-09-19 14:03:50

Gered worden versus het bereiken van volledige redding

Kunnen degenen die hun zonden zijn vergeven en gered zijn, maar toch vaak zondigen, geschikt zijn om het korinkrijk van de hemel binnen te gaan? Klik hier om te lezen en vind het pad om gered te worden en het koninkrijk …

2019-10-07 12:34:58

Oordeel begint met het huis van God

Het ‘oordeel’ in de eerder uitgesproken woorden – het oordeel zal beginnen in het huis van God – verwijst naar het oordeel dat God vandaag velt over degenen die voor Zijn troon komen in de laatste dagen

2019-11-14 20:20:13