I

Hoe verschijnt en gaat de Heer te werk?
Hoe moeten we alert blijven om Zijn komst te verwelkomen?

01Hoe zal de Heer Jezus werkelijk verschijnen en te werk gaan wanneer Hij wederkomt?

Relevante Bijbelverzen

Relevante woorden van God

Relevante video’s

Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld?

"What a Beautiful Voice" (1) - How Do the Prophecies of the Lord Jesus' Return Come True

Wanneer de Heer terugkeert, hoe zal Hij dan aan de mensheid verschijnen?

"What a Beautiful Voice" (1) - How Do the Prophecies of the Lord Jesus' Return Come True

Hoe zal de Heer aan de mensheid verschijnen bij zijn wederkomst?

"What a Beautiful Voice" (1) - How Do the Prophecies of the Lord Jesus' Return Come True

Ken jij het mysterie rond Gods verschijning?

"What a Beautiful Voice" (1) - How Do the Prophecies of the Lord Jesus' Return Come True

Gezang Gods woorden ‘God arriveert zachtjes onder ons’ (Nederlandse muziek)

"What a Beautiful Voice" (1) - How Do the Prophecies of the Lord Jesus' Return Come True

Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods verschijning’

"What a Beautiful Voice" (1) - How Do the Prophecies of the Lord Jesus' Return Come True

02Hoe moeten we alert blijven en wachten om de verschijning van
de Heer te kunnen verwelkomen?

Relevante Bijbelverzen

Relevante woorden van God

Meer>

Relevante video’s

Hoe moeten we aandachtig kijken en wachten op de tweede komst van de Heer?

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 1 - hoe moeten we aandachtig kijken en wachten op de tweede komst van de Heer?

Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 1 - Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Gezang Gods woorden | Evangelie ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’ Nederlands lied

Gezang Gods woorden | Evangelie ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’ Nederlands lied

Kerkmuziek ‘Hoe te zoeken naar Gods voetstappen’ (Nederlands)

Kerkmuziek ‘Hoe te zoeken naar Gods voetstappen’ (Nederlands)

Vragen en antwoorden over het evangelie

II

Welke religieuze opvattingen
moeten als eerste worden weggenomen om de verschijning van de Heer te verwelkomen?

01Staat het vast dat de Heer aan de religieuze wereld verschijnt wanneer Hij wederkomt?
Kan in een kerk blijven betekenen dat je de tweede komst van de Heer Jezus kunt verwelkomen?

Relevante Bijbelverzen

Relevante woorden van God

Relevante video’s

De religieuze wereld is verworden tot de stad Babylon

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 1 - De religieuze wereld is verworden tot de stad Babylon

Kan iemand worden gered door binnen de religie in God te geloven?

‘Doorbreek de strik’ (5) Clip - Kan iemand worden gered door binnen de religie in God te geloven?

Verbreek de ketenen van de religieuze farizeeërs en keer terug naar God

Christelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 4 - Verbreek de ketenen van de religieuze farizeeërs en keer terug naar God

Vragen en antwoorden over het evangelie

02Kunnen we door aan de Bijbel vast te houden de voetstappen van de Heer volgen en Zijn komst verwelkomen?

Relevante Bijbelverzen

Relevante woorden van God

Relevante video’s

Staat geloof in de Bijbel gelijk aan geloof in de Heer?

‘Verbreek de betovering’ Clip 4 - Staat geloof in de Bijbel gelijk aan geloof in de Heer?

Staan alle werken en woorden van God in de Bijbel?

Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 2 – Staan alle werken en woorden van God in de Bijbel?

Ga de Bijbel voorbij: woon het feest van het hemelse koninkrijk bij met de Heer

‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 3 - Ga de Bijbel voorbij: woon het feest van het hemelse koninkrijk bij met de Heer

Vragen en antwoorden over het evangelie

03Kunnen we de tweede komst van de Heer Jezus verwelkomen door ons blindelings te beschermen tegen valse christussen en te weigeren de verschijning en het werk van de Heer te zoeken en te onderzoeken?

Relevante Bijbelverzen

Relevante woorden van God

Relevante video’s

De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 2 - De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Gospel Movie Clip "Who Is He That Has Returned" (1) - How to Differentiate Between the True Christ and False Christs 1

Gospel Movie Clip "Who Is He That Has Returned" (1) - How to Differentiate Between the True Christ and False Christs 1

"Who Is He That Has Returned" (2) - How to Differentiate Between the True Christ and False Christs 2

"Who Is He That Has Returned" (2) - How to Differentiate Between the True Christ and False Christs 2

Vragen en antwoorden over het evangelie

III

Hoe kunnen we vaststellen dat de woorden van Almachtige God Gods stem vertegenwoordigen, dat de Heer is verschenen om aan het werk te gaan?

Relevante Bijbelverzen

Relevante woorden van God

Zijn woorden dragen levenskracht en laten ons het pad zien dat we moeten lopen en laten ons begrijpen wat de waarheid is. We beginnen aangetrokken te worden tot Zijn woorden, we beginnen ons te concentreren op de toon en manier van Zijn spreken, en beginnen onbewust een interesse in de stem van het hart van deze onopvallende persoon te krijgen. Hij doet nauwgezette pogingen voor ons, verliest de slaap en eetlust voor ons, weent voor ons, zucht voor ons, kermt in ziekte voor ons, lijdt vernedering omwille van onze bestemming en redding, en Zijn hart bloedt en huilt tranen voor onze ongevoeligheid en opstandigheid. Wat Hij heeft en is gaat een gewoon persoon te boven, en kan door geen van de verdorvenen worden bezeten of bereikt. Hij heeft tolerantie en geduld dat geen gewoon persoon heeft, en geen enkel schepsel bezit Zijn liefde. Niemand anders dan Hij kan al onze gedachten kennen, of onze aard en substantie snappen, of de opstandigheid en corruptie van de mensheid beoordelen, of tot ons spreken en zo onder ons werken in naam van de God des hemels. Niemand behalve Hij kan het gezag, de wijsheid en de waardigheid van God bezitten; de gezindheid van God en wat Hij heeft en is, worden in hun geheel van Hem uit uitgegeven. Niemand anders dan Hij kan ons de weg wijzen en ons licht brengen. Niemand anders dan Hij kan de mysteries onthullen die God niet heeft geopenbaard vanaf de schepping tot nu toe. Niemand anders dan Hij kan ons redden van Satans slavernij en onze verdorven gezindheid. Hij vertegenwoordigt God, en drukt de stem van het hart van God uit, de vermaningen van God, en de woorden van oordeel van God voor de hele mensheid. Hij is een nieuw tijdvak begonnen, een nieuw tijdperk, en heeft een nieuwe hemel en aarde gebracht, nieuw werk, en Hij heeft ons hoop gebracht, en een einde gemaakt aan het leven dat we leidden in onduidelijkheid, en heeft ons toegestaan om het pad van redding ten volle te aanschouwen. Hij heeft ons hele wezen overwonnen en ons hart gewonnen. Vanaf dat moment worden onze geesten bewust en lijken onze zielen opnieuw te worden gerevitaliseerd: deze gewone, onbeduidende persoon, die onder ons leeft en lange tijd door ons is verworpen – is Hij niet de Heer Jezus, die voor altijd in onze gedachten is, en naar wie we dag en nacht verlangen? Het is Hij! Het is Hem echt! Hij is onze God! Hij is de waarheid, de weg en het leven! Meer>

Relevante video’s

Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (1)

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 5 - Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (1)

Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (2)

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 6 - Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (2)

De Heer klopt bij je aan: zul je Zijn stem herkennen?(1)

‘Kloppen aan de deur’ Christelijke film clip (4) De Heer klopt bij je aan: zul je Zijn stem herkennen?(1)

De Heer klopt bij je aan zul je Zijn stem herkennen? (2)

‘Kloppen aan de deur’ Christelijke film clip (5) - De Heer klopt bij je aan zul je Zijn stem herkennen? (2)

Luister naar Gods stem ‘Wat een prachtige stem’ Christelijke film | Nederlandse ondertiteling

Luister naar Gods stem ‘Wat een prachtige stem’ Christelijke film | Nederlandse ondertiteling

Vragen en antwoorden over het evangelie

Bekijk meer

Bekijk meer

beste christelijke films 2018 ‘Verlangen’ Ontmoet de Heer opnieuw (Nederlandse ondertiteling)

beste christelijke films 2018 ‘Verlangen’ Ontmoet de Heer opnieuw (Nederlandse ondertiteling)

God is wedergekeerd! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

God is wedergekeerd! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

Gods woorden ‘Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging’

Gods woorden ‘Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging’

Nederlandse christelijk lied ‘De symbolen van Gods Overwinning’

Nederlandse christelijk lied ‘De symbolen van Gods Overwinning’

Gezang Gods woorden ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’ (Nederlands)

Gezang Gods woorden ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’ (Nederlands)

Nieuw christelijk lied ‘God werd vlees om Satan te verslaan en de mens te redden’

Nieuw christelijk lied ‘God werd vlees om Satan te verslaan en de mens te redden’

Meer geweldige rubrieken

Zou je het pad willen kennen om het verschijnen van de Heer te verwelkomen?