01Hoe zal de Heer verschijnen en werken wanneer Hij terugkeert? Hoe moeten wij alert blijven en wachten om de Heer te kunnen verwelkomen?

1)Hoe zal de Heer werkelijk verschijnen en te werk gaan wanneer Hij wederkomt?

Bijbelverzen ter referentie

“Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Matteüs 24:44).

“Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24−25).

“‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen” (Openbaring 16:15).

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

2)Hoe moeten we alert blijven en wachten om de verschijning van de Heer te kunnen verwelkomen?

Bijbelverzen ter referentie

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Matteüs 7:7).

“En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6).

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:7).

“Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat” (Openbaring 14:4).

02Hoe kunnen we vaststellen dat de woorden van Almachtige God Gods stem vertegenwoordigen, dat de Heer is verschenen om aan het werk te gaan?

Wat het meest essentieel is voor het verwelkomen van de wederkomst van de Heer Jezus is het luisteren naar Gods stem en het herkennen van Zijn verschijning en werk. Omdat de wijze maagden Zijn stem hoorden en begrepen en Zijn verschijning zagen, waren ze in staat de Heer te verwelkomen. Hoe kunnen we dus op basis van het werk en de uitspraken van Almachtige God vaststellen dat Zijn woorden Gods stem zijn, dat de Heer is verschenen om te werken?

Bijbelverzen ter referentie

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Johannes 14:6).

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13).

“Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:7).

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden” (Hebreeën 4:12).

Abonneer

Abonneer je gratis om vragen & antwoorden te lezen en gospelvideo’s te bekijken over de wederkomst van de Heer, hoe de wijze maagden de bruidegom verwelkomen, het pad naar het hemelse koninkrijk, enz.

Kom meer te weten

Abonneer je via Messenger

Meer geweldige rubrieken

De verschijning van de Heer verwelkomen – de verwachting

Officiële website