Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen” (Johannes 3:36).

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Johannes 14:6).

“Daarop zei ​Filippus: Laat ons de Vader zien, ​Heer, […] Jezus​ zei: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. […] Ik ben in de Vader en de Vader is in mij” (Johannes14:8-10).

De Vader en ik zijn één” (Johannes 10:30).

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:12-13).

I. Om in God te geloven, moet je erkennen dat Christus God verschijnend in het vlees is, en dat Hij God Zelf is.

Volgens de Bijbel, legde de Heilige Geest getuigenis af dat de Heer Jezus Gods geliefde Zoon was, en ook dat de Heer Jezus de God in de hemel “Vader” noemde. Daarom geloven veel mensen dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is en dat er ook een God de Vader in de hemel is. En toch heeft de Heer Jezus gezegd: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. […] Ik ben in de Vader en de Vader is in mij” (Johannes 14:9-10). “De Vader en ik zijn één” (Johannes 10:30). Hieruit blijkt dat er maar één God is. Jezus Christus was Jehova God geïncarneerd in het vlees – Hij was God Zelf.

Gerelateerde video’s

Het mysterie van Gods incarnatie

‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 3 - Het mysterie van Gods incarnatie

Filmclips
Is de Heer Jezus de Zoon van God of God Zelf?

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 6 - Is de Heer Jezus de Zoon van God of God Zelf?

Filmclips
Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 2 - Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Filmclips
Het mysterie van de incarnatie onthuld

Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 3 | Het mysterie van de incarnatie onthuld

Filmclips
Kerkmuziek ‘Het wezen van Christus is God’

Kerkmuziek ‘Het wezen van Christus is God’

Video's met gezangen
Gezang Gods woorden ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’

Gezang Gods woorden ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’

Video's met gezangen

Vragen en antwoorden over het evangelie

Antwoord

II. Om in God te geloven moet je erkennen dat: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven”

De Heer Jezus sprak: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:12-13). In de laatste dagen, lang geleden, keerde de Heer Jezus terug in het vlees als de verschijning van de Mensenzoon om Zijn werk te verrichten en Zijn woorden te uiten. De Mensenzoon is Christus van de laatste dagen, de Geest van waarheid. Hij drukt alle waarheden uit die de mens oordelen, reinigen en redden. Deze waarheden vormen waarlijk de weg van het eeuwige leven die God de mensheid schenkt, daarom zullen alleen diegenen eeuwig leven ontvangen die in Christus geloven die in de laatste dagen vlees geworden is en de weg van eeuwig leven aanvaarden die Hij de mens schenkt.

Klassieke woorden van God:

Lezing ‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’

Lezing ‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’

Lezingen van Gods woorden

Volledige tekst

Gerelateerde video’s

Christelijk lied ‘Ken je de bron van eeuwig leven’ | Gezang Gods woorden

Christelijk lied ‘Ken je de bron van eeuwig leven’ | Gezang Gods woorden

Video's met gezangen
Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Filmclips

III. Is geloven in de Heer Jezus zonder in Christus van de laatste dagen te geloven een waar geloof in de Zoon, en kan het leiden tot eeuwig leven?

De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen” (Johannes 3:36). Geloof in de Zoon is een geloof in de geïncarneerde Christus. Veel mensen zullen zich afvragen: de Heer Jezus is de Mensenzoon, Hij is Christus, en door in de Heer Jezus te geloven zouden we dus het eeuwig leven moeten bereiken. Waarom moeten we dan nog steeds geloven in de woorden en het werk van Christus van de laatste dagen om het eeuwig leven te kunnen verwerven?

Bijbelverzen ter referentie:

Volledige tekst

Klassieke woorden van God:

Gerelateerde video’s

Alleen door een wijze maagd te zijn, kan iemand worden opgenomen in het hemelse koninkrijk

Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip 4 - Christus van de laatste dagen aanvaarden en worden opgenomen in het hemelse koninkrijk

Filmclips
Het verband tussen het oordeel in de laatste dagen en het binnengaan van het koninkrijk der hemelen

Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 5 - Het verband tussen het oordeel in de laatste dagen en het binnengaan van het koninkrijk der hemelen

Filmclips

Vragen en antwoorden over het evangelie

Vraag: Maar we geloven dat we het kunnen bereiken door de Heer te volgen. De woorden van de Heer zelf bewijzen dat. De Heer ​Jezus​ zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:25-26). “Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). Deze passage is de belofte van de Heer Jezus. Ja. De Heer Jezus kan het eeuwige leven schenken. Zijn weg leidt naar het eeuwige leven. Ik begrijp dat niet echt. We zijn allemaal volgelingen van de Heer Jezus. Waarom is dat niet genoeg om de weg van het eeuwige leven te bereiken? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Joh. 3:36). Bezat de Heer Jezus de weg van het eeuwige leven niet? Door in de Heer Jezus te geloven, zouden wij ook de weg naar het eeuwige leven moeten bezitten. Dus waarom moeten we dan ook de woorden en het werk van Christus in de laatste dagen aanvaarden?

Antwoord

IV. De Joodse farizeeën geloofden alleen in Jehova God en niet in de Heer Jezus. Ze verzetten zich ook tegen God en veroordeelden Hem, en werden daarvoor gestraft en vervloekt door God. Welke waarschuwing geeft dit ons?

01

Is geloven in een vage, hemelse God en niet in de geïncarneerde Christus waar geloof in God?

Hoe zou je precies in God moeten geloven? De Heer Jezus sprak: “Als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven” (Johannes 8:24). Als we terugdenken aan vroeger zien we dat de Joodse farizeeën alleen maar in een vage, hemelse God geloofden, dus toen de geïncarneerde God – Jezus Christus – verscheen en Zijn werk uitvoerde, geloofden ze niet alleen niet in Hem, maar weerstonden en veroordeelden Hem ook. Uiteindelijk nagelden ze de Heer Jezus aan het kruis en werden daarvoor door God gestraft en vervloekt. In de laatste dagen is God opnieuw geïncarneerd als de verschijning van de Mensenzoon om Zijn werk te doen. Als mensen niet geloven in deze geïncarneerde, praktische God – Christus van de laatste dagen – en alleen in een vage, hemelse God geloven, is dit dan waar geloof in God?

Klassieke woorden van God:

De woorden van de Heilige Geest ‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ (Nederlands)

De woorden van de Heilige Geest ‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ (Nederlands)

Lezingen van Gods woorden

Volledige tekst

Gerelateerde video’s

Gezang Gods woorden ‘Het hoofddoel van Gods werk in het vlees’ (Nederlands)

Gezang Gods woorden ‘Het hoofddoel van Gods werk in het vlees’ (Nederlands)

Serie muziekvideo’s
Gezang Gods woorden 'De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid' (Gospel lied)

Gezang Gods woorden 'De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid' (Gospel lied)

Video's met gezangen
02

Als je je alleen maar aan de letter en de regels van de Bijbel houdt in je geloof en niet zoekt naar de manier om verenigbaar met Christus te zijn, kun je dan eeuwig leven verwerven?

Veel mensen die in God geloven, geloven dat de Bijbel God representeert, dat een geloof in God een geloof in de Bijbel is, en dat ze, door zich aan de Bijbel te houden, eeuwig leven kunnen verwerven. En toch heeft de Heer Jezus gezegd: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39-40). Wat is de ware betekenis van deze woorden die door de Heer Jezus zijn gesproken? Als je je alleen maar aan de Bijbel houdt en niet zoekt naar de manier om verenigbaar met Christus te zijn, kun je dan eeuwig leven verwerven?

Klassieke woorden van God:

Volledige tekst

Gerelateerde video’s

Ga de Bijbel voorbij: woon het feest van het hemelse koninkrijk bij met de Heer

‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 3 - Ga de Bijbel voorbij: woon het feest van het hemelse koninkrijk bij met de Heer

Filmclips
Kunnen we het leven verwerven door in de Bijbel te geloven?

‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 6 - Kunnen we het leven verwerven door in de Bijbel te geloven?

Filmclips
Alleen zij die Gods voetstappen volgen, kunnen de weg van eeuwig leven bereiken

Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 5 - Alleen zij die Gods voetstappen volgen, kunnen de weg van eeuwig leven bereiken

Filmclips

Vragen en antwoorden over het evangelie

Vraag: De Bijbel is een getuigenis van Gods werk; alleen door het lezen van de Bijbel komen gelovigen tot het besef dat God de hemelen en de aarde en alle dingen heeft geschapen, en kunnen zij Gods wonderbare daden, Zijn grootheid en almacht zien. De Bijbel bevat veel van Gods woorden plus getuigenissen van ervaringen van de mens; ze kunnen steun bieden voor het leven van mensen en zeer opbouwend zijn, dus wat ik zou willen weten is of we wel het eeuwig leven kunnen bereiken door de Bijbel te lezen? Is het mogelijk dat er geen weg van eeuwig leven in de Bijbel is?

Antwoord
03

Wat zullen de gevolgen zijn als je in je geloof alleen vasthoudt aan de naam van Jehova en de naam van de Heer Jezus, en niet de nieuwe naam van de wedergekeerde God aanvaardt?

Gedurende duizenden jaren hebben mensen die in God geloofden het idee gehad dat Gods naam onveranderbaar was, en ze gingen ervan uit dat het vasthouden aan Gods naam geloof in God betekende. Hoe kan het dan dat de gelovigen in het judaïsme, die alleen vasthouden aan de naam Jehova en de naam van de Heer Jezus niet aanvaarden, toch worden verdelgd? De Bijbel profeteerde dat God in de laatste dagen een nieuwe naam zou hebben: “Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam” (Openbaring 3:12). Als we alleen vasthouden aan de naam van de Heer Jezus en de nieuwe naam van de wedergekeerde Heer niet aanvaarden, wat zullen dan de gevolgen zijn van het op deze manier in God geloven?

Bijbelverzen ter referentie:

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de ​Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’” (Openbaring 1:8).

Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, ​heilig, ​heilig​ is God, de ​Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt” (Openbaring 4:8).

Gerelateerde video’s

Waarom heeft de teruggekeerde Heer de naam Almachtige God aangenomen?

Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’clip 4 - Is gered worden hetzelfde als worden gereinigd?

Filmclips
Is Gods naam werkelijk onveranderlijk?

‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 2 - Is Gods naam werkelijk onveranderlijk? (Nederlandse ondertiteling)

Filmclips
Het belang van Gods naam

‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 3 - Het belang van Gods naam (Nederlandse ondertiteling)

Filmclips
Alleen door Gods nieuwe naam te aanvaarden kan er gelijke tred worden gehouden met de voetstappen van het lam

‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 5 - Alleen door Gods nieuwe naam te aanvaarden kan er gelijke tred worden gehouden met de voetstappen van het lam

Filmclips
Aanvaarding van het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus en de opname tot voor God

Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 2 - Aanvaarding van het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus en de opname tot voor God (Dutch subtitles)

Filmclips

Meer geweldige rubrieken

Gospel films

Christelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in God

Christelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in God

Gospel films

Luister naar Gods stem ‘Wat een prachtige stem’ Christelijke film | Nederlandse ondertiteling

Luister naar Gods stem ‘Wat een prachtige stem’ Christelijke film | Nederlandse ondertiteling

Videoserie met koorwerken

God Is Come, God Is King | "Gospel Choir 18th Performance"

God Is Come, God Is King | "Gospel Choir 18th Performance"

Video’s met gezangen

Nederlands christelijk lof- en aanbiddingslied ‘Almachtige God regeert als koning’

Nederlands christelijk lof- en aanbiddingslied ‘Almachtige God regeert als koning’

Videoserie met koorwerken

De Heer Jezus komt terug! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

De Heer Jezus komt terug! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

De Bijbel zegt dat de hemel zich opende nadat de Heer Jezus was gedoopt en de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdaalde als een duif. Een stem zei: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde” (Mat. 3:17). Wij gelovigen erkennen dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is. Maar jullie verklaarden dat de geïncarneerde Christus de verschijning van God en God Zelf is en dat de Heer Jezus God Zelf is en dat Almachtige God ook God Zelf is. Dit wijkt af van onze vroegere ideeën. Is de geïncarneerde Christus nu God Zelf of de Zoon van God? Beide mogelijkheden lijken redelijk en komen overeen met de Bijbel. Dus welke van de twee is juist?

“De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien.”

“De vleesgeworden Mensenzoon drukte door Zijn menselijkheid Gods goddelijkheid uit en bracht de wil van God over op de mensheid. En door de uitdrukking van Gods wil en gezindheid openbaarde Hij de mensen ook de God in het spirituele rijk die niet gezien of aangeraakt kan worden. Wat mensen zagen was God Zelf, tastbaar en met vlees en botten. De vleesgeworden Mensenzoon maakte dus dingen zoals Gods eigen identiteit, status, beeld, gezindheid en wat Hij heeft en is concreet en vermenselijkt. Hoewel het uiterlijk voorkomen van de Mensenzoon wat betreft het beeld van God enige beperkingen kende, waren Zijn essentie en wat Hij heeft en is geheel in staat Gods eigen identiteit en status te vertegenwoordigen – er waren slechts enkele verschillen in de uitdrukkingsvorm.”

“De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het leven alleen van God kan komen, dat wil zeggen, alleen God Zelf bezit het wezen van het leven, er is geen weg van het leven zonder God Zelf en dus is alleen God de bron van leven en de altijd stromende bron van levend water van leven. Vanaf het moment dat Hij de wereld schiep, heeft God veel werk verricht met betrekking tot de vitaliteit van het leven, heeft Hij veel werk verricht dat leven geeft aan de mens en heeft een grote prijs betaald zodat de mens het leven kan verkrijgen, want God Zelf is het eeuwige leven en God Zelf is de weg waardoor de mens is opgestaan uit de dood. God is nooit afwezig in het hart van de mens en leeft te allen tijde onder de mensen. Hij was de drijvende kracht van het leven van de mens, het fundament van het bestaan van de mens en een rijke waarborg voor het bestaan van de mens vanaf zijn geboorte. Hij zorgt ervoor dat de mens herboren wordt en stelt hem in staat om volhardend in zijn rol te leven, welke dat ook zij. Dankzij Zijn macht en Zijn onblusbare levenskracht heeft de mens van generatie op generatie geleefd, waarbij de kracht van Gods leven de steunpilaar van het bestaan van de mens is geweest en waarvoor God een prijs heeft betaald die geen gewoon mens ooit heeft betaald. Gods levenskracht kan zegevieren over welke macht dan ook; bovendien overtreft het elke kracht. Zijn leven is eeuwig, Zijn kracht buitengewoon en Zijn levenskracht wordt niet gemakkelijk overweldigd door enig geschapen wezen of vijandige macht. De levenskracht van God bestaat, met een schitterende uitstraling, ongeacht tijd of plaats. Gods leven blijft voor altijd onveranderd gedurende de omwentelingen van hemel en aarde. Alle dingen gaan voorbij, maar Gods leven is nog steeds aanwezig, want God is de bron en de wortel van het bestaan van alle dingen. Het leven van de mens is afkomstig van God, het bestaan van de hemel is vanwege God en het bestaan van de aarde komt voort uit de kracht van Gods leven. Geen enkel object dat vitaliteit bezit, kan de soevereiniteit van God overstijgen en niets wat kracht heeft kan zich losmaken van de omgeving van Gods gezag. Ongeacht wie men is, iedereen moet zich op deze manier aan de heerschappij van God onderwerpen, iedereen moet leven onder Gods bevel en niemand kan ontsnappen aan Zijn bestuur.”

“God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees. Weet dat de woorden van boeken niet als leven gelden, de geschiedenisboeken kunnen niet als de waarheid worden beschouwd en de doctrines uit het verleden kunnen niet dienen als een weergave van woorden die nu door God worden gesproken. Alleen dat wat God tot uitdrukking brengt wanneer Hij naar de aarde komt en leeft onder de mensen is de waarheid, het leven, Gods wil en Zijn huidige manier van werken. Als je de verslaggevingen van de woorden die God in de afgelopen tijdperken heeft gesproken toepast op de dag van vandaag, dan ben je een archeoloog en de beste manier om je te beschrijven is als een expert op het gebied van historisch erfgoed. Dat komt omdat je altijd gelooft in de sporen van het werk dat God in lang vervlogen tijden heeft verricht, alleen gelooft in de schaduw van God die is overgebleven van toen Hij eerder onder de mensen werkte en alleen gelooft in de weg die God in vroegere tijden aan Zijn volgelingen toonde. Je gelooft niet in de richting die Gods werk vandaag volgt, gelooft niet in het glorieuze gelaat van God vandaag en gelooft niet in de weg van de waarheid die momenteel door God ten uitdrukking wordt gebracht. En dus ben je ontegensprekelijk een dagdromer die totaal geen voeling heeft met de realiteit. Als je je nu nog steeds vastklampt aan woorden die niet in staat zijn om de mens tot leven te brengen, dan ben je een hopeloos stuk dood hout, want je bent te conservatief, te hardnekkig, niet vatbaar voor rede!”

“Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben troebel water is dat al duizenden jaren stil heeft gestaan, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die niet van het levenswater zijn voorzien, zullen voor altijd lijken blijven, speelgoed van Satan en zonen van de hel. Hoe kunnen zij dan God aanschouwen? Als je alleen maar probeert vast te houden aan het verleden, alleen probeert dingen in stand te houden door stil te staan en niet probeert de huidige situatie te veranderen en de geschiedenis terzijde te leggen, zul je dan niet altijd tegen God zijn? De stappen van Gods werk zijn enorm en machtig, zoals rollende golven en bulderende donderslagen – toch zit je stil en wacht je passief vernietiging af, vasthoudend aan je dwaasheid en het niets doen. Hoe kun je op deze manier worden beschouwd als iemand die de voetsporen van het Lam volgt? Hoe kun je de God die jij vasthoudt rechtvaardigen als een God die altijd nieuw is en nooit oud? En hoe kunnen de woorden van je vergeelde boeken je meenemen naar een nieuw tijdperk? Hoe kunnen ze je leiden in je zoektocht naar de stappen van Gods werk? En hoe kunnen ze je meenemen naar de hemel? Wat je in handen hebt, zijn de letters die slechts kunnen zorgen voor tijdelijke troost, niet de waarheden die in staat zijn om het leven te geven. De geschriften die je leest, kunnen slechts je tong verrijken, zij bevatten geen woorden van wijsheid die je kunnen helpen het menselijk leven te kennen, noch zijn zij wegen die je naar vervolmaking kunnen leiden. Geeft deze tegenstrijdigheid jou geen aanleiding tot reflectie? Kun je hierdoor niet de mysteriën begrijpen die zich binnenin bevinden? Ben je in staat om jezelf in je eentje naar de hemel te brengen om God te ontmoeten? Kun je jezelf meenemen naar de hemel om te genieten van het familiegeluk met God, zonder de komst van God? Ben je nu nog steeds aan het dromen? Ik stel voor dat je stopt met dromen en kijkt naar wie er nu werkt, naar wie nu bezig is met het werk van het redden van de mens in de laatste dagen. Als je dat niet doet, zul je nooit de waarheid verkrijgen en zul je nooit het leven verkrijgen.”

Maar we geloven dat we het kunnen bereiken door de Heer te volgen. De woorden van de Heer zelf bewijzen dat. “De Heer ​Jezus​ zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:25-26). “Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). Deze passage is de belofte van de Heer Jezus. Ja. De Heer Jezus kan het eeuwige leven schenken. Zijn weg leidt naar het eeuwige leven. Ik begrijp dat niet echt. We zijn allemaal volgelingen van de Heer Jezus. Waarom is dat niet genoeg om de weg van het eeuwige leven te bereiken? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Joh. 3:36). Bezat de Heer Jezus de weg van het eeuwige leven niet? Door in de Heer Jezus te geloven, zouden wij ook de weg naar het eeuwige leven moeten bezitten. Dus waarom moeten we dan ook de woorden en het werk van Christus in de laatste dagen aanvaarden?

En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48).

De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22).

“Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.”

“Het werk van de laatste dagen is het spreken van woorden. Woorden kunnen grote veranderingen teweegbrengen in de mens. De veranderingen die in deze mensen plaatsvinden na het aanvaarden van deze woorden, zijn veel groter dan de veranderingen die plaatsvinden na het aanvaarden van de wonderen en tekenen in het Tijdperk van Genade. Want in het Tijdperk van Genade werden demonen uitgedreven door gebed en oplegging van handen, maar de verdorven gezindheid binnenin de mens bleef aanwezig. De mens werd genezen van ziekte en zijn zonden werden hem vergeven, maar het werk moest nog worden verricht om de mens vrij te maken van de verdorven satanische gezindheid binnenin hem. Alleen vanwege zijn geloof werd de mens gered en werden zijn zonden hem vergeven, maar de zondige natuur van de mens was niet weggevaagd en bleef nog steeds in hem. De zonden van de mens werden vergeven door bemiddeling van de vleesgeworden God, maar dit wil niet zeggen dat de mens geen zonde meer in zich heeft. De zonden van de mens konden door het zondoffer worden vergeven, maar voor het probleem hoe de mens dan niet meer tot zonde kan worden gebracht, en hoe zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en getransformeerd, voor dat probleem heeft hij geen oplossing. De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen. Toen Jezus Zijn werk deed, had de mens nog maar een vage en onduidelijke kennis over Hem. De mens heeft altijd gedacht dat Hij de zoon van David was en verkondigde Hem als een grote profeet, de liefdadige Heer die de mens van zijn zonden verloste. Sommigen werden, door de kracht van hun geloof, alleen al genezen door het aanraken van Zijn mantel: de blinden konden zien en zelfs de doden konden tot leven worden gewekt. De mens was echter niet in staat om de diepgewortelde verdorven satanische gezindheid in zichzelf te ontdekken, noch wist hij hoe hij zich ervan kon ontdoen. De mens ontving veel genade, zoals de vrede en het geluk van het vlees, het geloof van een lid dat zegen bracht aan een hele familie, de genezing van ziekte, enzovoort. De rest bestond uit de goede daden van de mens en zijn goddelijke verschijning. Als de mens zo kon leven, werd hij beschouwd als een aanvaardbare gelovige. Alleen dit soort gelovigen kan na de dood de hemel binnengaan, wat betekent dat ze gered zijn. Maar tijdens hun leven hebben deze mensen de weg van het leven absoluut niet begrepen. Alles wat ze deden, was zondigen om vervolgens hun zonden te belijden. Dit gebeurde in een constante cyclus zonder dat ze iets ondernamen om hun gezindheid te veranderen. Dit was de toestand van de mens in het Tijdperk van Genade. Heeft de mens volledige redding ontvangen? Nee! Daarom bleef na beëindiging van die werkfase het werk van het oordeel en tuchtiging over. Deze fase is bedoeld om de mens te zuiveren door middel van het woord en hem daarmee op een weg te leiden die hij volgen kan. Deze fase zou niet vruchtbaar en zinvol zijn als het verder ging met het uitdrijven van demonen, want het zou de zondige natuur van de mens niet uitbannen en de vergeving van zonden zou bij de mens tot stilstand komen. Door het zondoffer zijn de zonden van de mens vergeven, want het werk van de kruisiging is reeds beëindigd en God heeft gezegevierd over Satan. Maar omdat de verdorven gezindheid van de mens nog steeds in hem is, kan de mens nog steeds zondigen en tegen God in opstand komen, en heeft God de mensheid niet gewonnen. Daarom gebruikt God in deze werkfase het woord om de verdorven gezindheid van de mens bloot te leggen, waardoor hij praktiseert in overeenstemming met het juiste pad. Deze fase heeft meer betekenis dan de vorige en is eveneens vruchtbaarder, want nu is het het woord dat het leven van de mens rechtstreeks voedt en dat het mogelijk maakt dat de gezindheid van de mens volledig wordt vernieuwd. Het is een veel grondigere werkfase. De incarnatie in de laatste dagen heeft de betekenis van Gods incarnatie dus compleet gemaakt en heeft Gods managementplan voor de redding van de mens volledig afgerond.”

“Degenen die in staat zijn stand te houden tijdens Gods werk van oordeel en tuchtiging gedurende de laatste dagen – dat wil zeggen, tijdens het afsluitende zuiveringswerk – zullen diegenen zijn die de definitieve rust met God in zullen gaan; daarom zullen degenen die de rust ingaan allemaal bevrijd zijn van de invloed van Satan en pas gewonnen worden door God nadat ze Zijn afsluitende zuiveringswerk hebben ondergaan. Deze mensen die uiteindelijk door God zijn gewonnen, zullen de definitieve rust ingaan. De essentie van Gods werk van tuchtiging en oordeel is om de mensheid te zuiveren en het is voor de dag van definitieve rust. Anders zal de hele mensheid niet in staat zijn haar eigen soort te volgen of de rust binnen te gaan. Dit werk is de enige weg van de mensheid om de rust in te gaan. Alleen Gods zuiveringswerk zal de mensheid van haar ongerechtigheid reinigen en alleen Zijn werk van tuchtiging en oordeel zal die ongehoorzame dingen onder de mensheid aan het licht brengen en daardoor degenen scheiden die gered kunnen worden van hen die dat niet kunnen, en zij die zullen overblijven van degenen die dat niet zullen. Wanneer Zijn werk klaar is, zullen de mensen die overblijven worden gezuiverd en zij zullen genieten van een meer wonderbaarlijk tweede menselijk leven op aarde, omdat zij een hogere sfeer van menselijkheid binnengaan; met andere woorden, ze zullen de rustdag van de mensheid ingaan en samenleven met God.”

“De komst van de vleesgeworden God van de laatste dagen heeft een einde gemaakt aan het Tijdperk van Genade. Hij is voornamelijk gekomen om Zijn woorden te spreken, om woorden te gebruiken en de mens zo te vervolmaken, om de mens te illumineren en verlichten en het hart van de mens te ontdoen van de plaats van de vage God. Dit is niet de fase van het werk dat Jezus deed toen Hij kwam. Toen Jezus kwam, verrichtte Hij vele wonderen, genas Hij de zieken en wierp Hij demonen uit. Hij deed eveneens het verlossingswerk van de kruisiging. Mensen houden er daardoor het denkbeeld op na dat God zo moet zijn. Want toen Jezus kwam, deed Hij niet het werk om het hart van de mens te ontdoen van het beeld van de vage God; toen Hij kwam, werd Hij gekruisigd, genas Hij de zieken en wierp Hij demonen uit. Bovendien verspreidde Hij het evangelie van het koninkrijk van de hemel. In één opzicht ontdoet de vleeswording van God in de laatste dagen de plaats die de vage God inneemt in de opvattingen van de mens. zodat het beeld van de vage God niet langer in het hart van de mens te vinden is. Door Zijn feitelijke woorden en feitelijke werk, Zijn reizen door alle landen en het uitzonderlijk echte en normale werk dat Hij doet onder de mensen, leert Hij de mens de realiteit van God kennen en ontdoet hij het hart van de mens van de plaats van de vage God. In een ander opzicht gebruikt God de door Zijn vlees gesproken woorden om de mens compleet te maken en om alle dingen tot stand te brengen. Dit is het werk dat God tot stand zal brengen in de laatste dagen.”

“God kijkt immers niet terug op de geschiedenis! Als je dus alleen de Bijbel begrijpt, maar niets begrijpt van het werk dat God vandaag van plan is te doen, en als je in God gelooft, maar niet op zoek bent naar het werk van de Heilige Geest, dan begrijp je niet wat het inhoudt om God te zoeken. Als je de Bijbel leest om de geschiedenis van Israël te bestuderen, om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de geschiedenis van Gods schepping van alle hemelen en de aarde, dan geloof je niet in God. Maar omdat je nu in God gelooft en het leven nastreeft, omdat je kennis van God nastreeft en niet dode letters, doctrines of begrip van de geschiedenis, moet je op zoek naar Gods huidige wil en moet je de aanwijzing zoeken in het werk van de Heilige Geest. Als je archeoloog was zou je de Bijbel kunnen lezen, maar dat ben je niet. Jij bent een van de mensen die in God geloven en je doet er goed aan op zoek te gaan naar de huidige wil van God.”

“Ze besteden geen aandacht aan mijn bestaan of daden, maar in plaats daarvan besteden ze extreme en speciale aandacht aan elk afzonderlijk woord van de Schrift en velen van hen geloven zelfs dat ik niets dat ik zou willen doen zou moeten doen, tenzij het door de Schrift is voorzegd. Ze hechten teveel waarde aan de Schrift. Je zou kunnen zeggen dat ze woorden en uitdrukkingen als te belangrijk zien en gaan zelfs zo ver dat ze verzen uit de Bijbel gebruiken om elk woord dat ik zeg af te wegen en om mij te veroordelen. Wat zij zoeken is niet de weg van verenigbaarheid met mij, of de weg van verenigbaarheid met de waarheid, maar de weg van verenigbaarheid met de woorden van de Bijbel en zij geloven dat alles wat niet overeenkomt met de Bijbel, zonder uitzondering, niet mijn werk is. Zijn zulke mensen niet de plichtsgetrouwe afstammelingen van de farizeeën? De Joodse farizeeën gebruikten de wet van Mozes om Jezus te veroordelen. Ze zochten niet naar verenigbaarheid met de Jezus van die tijd, maar volgden ijverig de wet naar de letter en gingen zelfs zo ver dat ze uiteindelijk de onschuldige Jezus aan het kruis nagelden, nadat ze Hem ervan beschuldigden dat Hij de Oudtestamentische wet niet naleefde en dat Hij de Messias niet was. Wat was hun essentie?”

“Degenen die verenigbaar met mij zijn zullen mij altijd in mijn huis dienen en zij die van zichzelf mijn vijanden maken zullen voor eeuwig mijn straf ondergaan. Degenen die alleen om de woorden van de Bijbel geven, die zich niet bekommeren om de waarheid of mijn voetsporen zoeken – zij zijn tegen mij, want zij beperken mij volgens de Bijbel en beperken mij in de Bijbel en zijn zo extreem godslasterlijk naar mij. Hoe zouden zulke mensen voor mijn aangezicht kunnen komen? Ze geven geen aandacht aan mijn daden, of mijn wil, of de waarheid, maar in plaats daarvan obsederen ze over woorden, woorden die doden. Hoe zouden zulke mensen verenigbaar met mij kunnen zijn?”

“Jezus’ werk weerspiegelde de naam van Jezus en het Tijdperk van Genade; en het werk van Jehova weerspiegelde Jehova en het Tijdperk van de Wet. Hun werk was het werk van één Geest in twee verschillende tijdperken. … Hoewel Ze met twee verschillende namen werden aangeduid, was het dezelfde Geest die beide fasen van het werk volbracht, en het verrichte werk was onafgebroken. Omdat de naam anders en de inhoud van het werk anders waren, was het tijdperk ook anders. Toen Jehova kwam, was dat het tijdperk van Jehova en toen Jezus kwam, was dat het tijdperk van Jezus. Zo wordt God bij elke komst met één naam aangeduid, weerspiegelt Hij één tijdperk en opent Hij een nieuw pad; en op elk nieuw pad neemt Hij een nieuwe naam aan, waaruit blijkt dat God altijd nieuw is en nooit oud, en dat Zijn werk altijd in voorwaartse richting blijft doorgaan. De geschiedenis gaat altijd voorwaarts, en het werk van God gaat altijd voorwaarts. Ter voleindiging van Zijn zesduizend jaar durende managementplan moet het in voorwaartse richting blijven doorgaan.”

“En zo zal mijn naam wanneer de eindtijd – de tijd van de laatste dagen – aanbreekt, opnieuw veranderen. Ik zal niet Jehova of Jezus worden genoemd, laat staan de Messias, maar ik zal de indrukwekkende Almachtige God Zelf worden genoemd, en onder deze naam zal ik het gehele tijdperk tot een einde voeren. Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst aan de einden van de aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie.”

“Aangezien de mens in God gelooft, moet hij de voetstappen van God nauwgezet volgen, stap voor stap; hij dient ‘het Lam te volgen waarheen Hij ook gaat’. Alleen deze mensen zoeken de ware weg, alleen zij kennen het werk van de Heilige Geest. Mensen die slaafs letters en leerstellingen volgen, zijn geëlimineerd door het werk van de Heilige Geest. In elke tijdsperiode zal God nieuw werk beginnen en in elke periode zal er een nieuw begin onder de mensen zijn. Als de mens alleen de waarheden ‘Jehova is God’ en ‘Jezus is Christus’ blijft aanhangen, welke waarheden alleen in een bepaald tijdperk van toepassing zijn, dan zal de mens nooit gelijke tred houden met het werk van de Heilige Geest en nooit in staat zijn om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Hoe God ook werkt, de mens volgt zonder de minste twijfel en hij volgt nauwgezet. Hoe kan een mens op die manier door de Heilige Geest geëlimineerd worden?”

Wil je weten hoe wij in God moeten geloven om eeuwig leven te verwerven?