01Kunnen wij de terugkeer van de Heer verwelkomen als wij altijd op onze hoede zijn voor valse christussen?

De Heer Jezus heeft ooit geprofeteerd dat er, wanneer Hij terugkeert om te verschijnen en Zijn werk in de laatste dagen te verrichten, ook valse christussen en valse profeten zullen verschijnen om mensen te misleiden. De laatste dagen lopen nu op hun eind en de Heer Jezus is reeds lang teruggekeerd in het vlees om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordeel uit te voeren, te beginnen met het huis van God. En toch zijn sommige mensen bang om te worden misleid door valse christussen en blijven ze daarom voortdurend negatief en op hun hoede, en durven ze de verschijning en het werk van God in de laatste dagen niet te zoeken of te onderzoeken en beschouwen ze het op hun hoede zijn voor valse christussen zelfs als een zaak van het allergrootste belang. Maar hoe kunnen zij de terugkeer van de Heer verwelkomen door dit te doen?

Bijbelverzen ter referentie

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Matteüs 7:7).

“Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen” (1 Johannes 4:1).

“Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Romeinen 10:17).

02Onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christussen

Als wij de terugkeer van de Heer Jezus willen verwelkomen, is het van groot belang dat we weten hoe we onderscheid moeten maken tussen de ware Christus en valse christussen, omdat dit rechtstreeks invloed heeft op of wij al of niet tot voor Gods troon kunnen worden opgenomen. Als we dit onderscheidingsvermogen ontberen, zullen we makkelijk worden misleid door valse christussen en zullen we de komst van Christus ontkennen en veroordelen. Uiteindelijk zullen we de dwaze maagden worden die worden achtergelaten door de Heer en de kans verliezen te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Dus hoe kunnen we het verschil bepalen tussen de ware Christus en valse christussen?

Bijbelverzen ter referentie

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’” (Johannes 14:6).

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:12–13).

“En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48).

“Jezus antwoordde hun: Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ‘Ik ben de messias,’ en ze zullen veel mensen misleiden’” (Matteüs 24:4-5).

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:24).

03Hoor Gods stem en verwelkom de terugkeer van de Heer

Christus is God in het vlees; Hij bezit een goddelijke essentie; Hij kan wanneer en waar dan ook de waarheid uitdrukken en de stem van God doen uitgaan. De sleutel tot het begroeten van de Heer bij Zijn terugkeer is dus weten hoe je je oor openhoudt voor Gods stem. Wanneer we iemand horen getuigen dat de Heer is teruggekeerd, moeten we als de wijze maagden zijn en het initiatief nemen om op zoek te gaan en te onderzoeken, en zodra we de stem herkennen als die van God, moeten we die aanvaarden en volgen. Op die manier kunnen we de Heer verwelkomen en samen met Hem het feestmaal bijwonen.

Bijbelverzen ter referentie

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

“En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6).

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:7).

Onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christussen en de terugkeer van de Heer verwelkomen

Officiële website