01Hoe wijze maagden de bruidegom verwelkomen en hoe dwaze maagden worden geëlimineerd

Bijbelverzen ter referentie

“Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’” (Matteüs 25:1-6).

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

“Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent” (Johannes 8:47).

02Hoe de stem van God te herkennen en de terugkomst van de Heer te verwelkomen

Het einde van de laatste dagen komt eraan en de profetieën van de wederkomst van de Heer zijn alle grotendeels vervuld. In de hele wereld is het alleen De Kerk van Almachtige God die openlijk tegenover de hele mensheid getuigt dat de Heer Jezus is wedergekomen in het vlees en dat Hij de geïncarneerde Almachtige God is. Almachtige God drukt alle waarheden uit om de mensheid te reinigen en te redden – deze waarheden zijn dat wat de Heilige Geest tot de kerken in de laatste dagen spreekt. De wijze maagden horen de stem van God en worden voor Zijn aangezicht verheven om het bruiloftsfeest van het Lam bij te wonen. Er zijn echter nog steeds enkele mensen die niet weten hoe ze de stem van God moeten onderscheiden. Hoe kunnen we Gods stem werkelijk herkennen en er zeker van zijn dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is?

Bijbelverzen ter referentie

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’” (Johannes 14:6).

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13).

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden” (Hebreeën 4:12).

Hoe kun je een wijze maagd zijn en de bruidegom verwelkomen?

Officiële website