Lezingen van de woorden van Almachtige God

Meer
  • Uitspraken van Christus aan het begin
  • Gods woorden aan het hele universum
  • De woorden van Christus toen Hij door de kerken wandelde
  • De weg naar het kennen van God

Neem contact op via Messenger