Christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming’ (Nederlandse ondertitels)

08 april 2019

Aanbevolen video: Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ | Wie kan ons redden van rampen? https://nl.kingdomsalvation.org/videos/days-of-noah-have-come-movie.html

Christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming’ | Hoe we Gods bescherming kunnen verwerven tijdens de rampen van de laatste dagen? (Nederlandse ondertitels)

Er wordt vaak gezegd dat “stormen zonder waarschuwing opsteken en een ongeluk mensen plotseling overkomt”. In de huidige tijd van zich snel ontwikkelende wetenschap, modern vervoer en materiële rijkdom gebeuren er om ons heen steeds meer rampen. Als we de krant openslaan of de tv aanzetten, zien we voornamelijk oorlogen, aardbevingen, tsunami’s, orkanen, branden, overstromingen, vliegtuigongelukken, mijnrampen, sociale onrust, gewelddadige conflicten, terreuraanslagen enz. We zien alleen maar natuurrampen en door mensen veroorzaakte calamiteiten. Die rampen treden vaak op en worden steeds heviger. Deze vloedgolf van rampen brengt leed, bloedvergieten, verminkingen en dood met zich mee. We worden voortdurend omringd door tegenspoed, waardoor de kortheid en kwetsbaarheid van het leven worden benadrukt. We kunnen niet voorspellen met wat voor rampen we in de toekomst geconfronteerd zullen worden. Bovendien weten we niet wat we moeten doen. Wat moeten we als mensen doen om te ontsnappen aan die rampen? In dit programma zul je het antwoord vinden. Je zult de enige manier vinden om Gods bescherming te ontvangen, zodat je de dreigende rampen kunt overleven.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

SpaceEngine

www.stockfootage.com

https://www.youtube.com/watch?v=tIjfgxDB9Pc

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

#ramp #kortefilm #Christelijk #Bijbel #zegen

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger