Christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming’ (Nederlandse ondertitels)

08 april 2019

Er wordt vaak gezegd dat “stormen zonder waarschuwing opsteken en een ongeluk mensen plotseling overkomt”. In de huidige tijd van zich snel ontwikkelende wetenschap, modern vervoer en materiële rijkdom gebeuren er om ons heen steeds meer rampen. Als we de krant openslaan of de tv aanzetten, zien we voornamelijk oorlogen, aardbevingen, tsunami’s, orkanen, branden, overstromingen, vliegtuigongelukken, mijnrampen, sociale onrust, gewelddadige conflicten, terreuraanslagen enz. We zien alleen maar natuurrampen en door mensen veroorzaakte calamiteiten. Die rampen treden vaak op en worden steeds heviger. Deze vloedgolf van rampen brengt leed, bloedvergieten, verminkingen en dood met zich mee. We worden voortdurend omringd door tegenspoed, waardoor de kortheid en kwetsbaarheid van het leven worden benadrukt. We kunnen niet voorspellen met wat voor rampen we in de toekomst geconfronteerd zullen worden. Bovendien weten we niet wat we moeten doen. Wat moeten we als mensen doen om te ontsnappen aan die rampen? In dit programma zul je het antwoord vinden. Je zult de enige manier vinden om Gods bescherming te ontvangen, zodat je de dreigende rampen kunt overleven.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

SpaceEngine

www.stockfootage.com

https://www.youtube.com/watch?v=tIjfgxDB9Pc

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger