Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Ik heb de stem van God gehoord’

04 augustus 2023

Matthew uit Frankrijk gelooft al sinds zijn jeugd in de Heer. Toen hij volwassen was, besefte hij dat de preken van de priesters nooit verlicht waren en dat het geloof van de andere gelovigen was bekoeld. Hij kon het werk van de Heilige Geest niet voelen in zijn kerk en voelde zich leeg en verloren. Hij kon de aanwezigheid van de Heer niet voelen. Op een dag hoorde hij bij toeval Almachtige Gods evangelie van het koninkrijk. Door te zoeken en te onderzoeken zag in hij dat Almachtige Gods woorden krachtig en gezaghebbend zijn en dat ze de stem van God zijn. Hij raakte ervan overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en wilde graag Almachtige God aanvaarden en terugkeren aan de zijde van de Heer.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger