Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Het verhaal van Angel’

22 augustus 2023

Ze ontving het belangrijkste nieuws van haar leven: dat de Heer Jezus is teruggekeerd. Nadat ze de communicatie van een zuster van De Kerk van Almachtige God had gehoord, vond ze die heel verlichtend en die had ze nooit eerder gehoord in de kerk. Ze was bereid om te zoeken en te onderzoeken, maar werd vervolgd door de overheid en de religieuze wereld. Toen haar man stierf, verboden de dominees alle dorpelingen om te helpen hem te begraven en hielden zelfs een dorpsvergadering om haar te dwingen om haar geloof af te zweren. Wat moest ze kiezen toen ze werd geconfronteerd met deze vervolging? Laten we luisteren naar het verhaal van een christen, Angel.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. https://debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger