Privacybeleid

Welkom op de website van De Kerk van Almachtige God. De Kerk van Almachtige God is zeer bezorgd over uw privacy, daarom hebben wij in dit privacybeleid geregeld hoe wij uw informatie verzamelen, behandelen en overdragen, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, in overeenstemming met de regelgeving op dit gebied.
De gebruiker garandeert dat de verzonden of verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en actueel zijn, en dat hij of zij verantwoordelijk is voor eventuele directe of indirecte schade of schadelijke uitwerking als gevolg van de schending van deze verplichting. In het geval dat de verstrekte gegevens eigendom waren van een derde partij, garandeert de gebruiker dat hij of zij deze derde partij heeft geïnformeerd over de aspecten die in dit privacybeleid zijn opgenomen en hij of zij voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen om zijn of haar gegevens aan De Kerk van Almachtige God te verstrekken voor de aangeduide doeleinden.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker?

De verantwoordelijke voor het beheer van de persoonlijke gegevens die via de huidige website worden verzameld is The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), als eigenaar van de website.

2. Welke persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen we?

Wanneer u de feedback-functie en andere online formulieren gebruikt, of contact met ons opneemt via chatdiensten zoals livechat, WhatsApp of Messenger, verzamelt De Kerk van Almachtige God alle persoonlijke informatie die u met ons deelt, zoals uw naam en e-mail adres, die nodig zijn om u de relevante service te bieden.

3. Wat zijn de doelen van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker?

De Kerk van Almachtige God verwerkt de gegevens van de gebruiker voor de volgende doelen:

 •   Beheer van zoekopdrachten, vragen en/of verzoeken om voorstellen.
 •   Contact opnemen met medegelovigen en anderen die in De Kerk van Almachtige God zijn geïnteresseerd om hen op de hoogte stellen van en uit te nodigen voor activiteiten en samenkomsten van de kerk, en om geestelijke ondersteuning te bieden.
 •   Verzenden van regelmatige updates over onze nieuwste website-inhoud via e-mail.

  4. Wat is de legitimiteit van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker?

  De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is de toestemming die de gebruiker geeft door dit privacybeleid expliciet te accepteren door aan te klikken op het keuzevakje of op Ja, dat beschikbaar is op elk van de bovengenoemde gegevensverzamelingsformulieren.

  5. Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens van de gebruiker?

  De Kerk van de Almachtige God zal de verstrekte persoonlijke gegevens zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, om te kunnen reageren op verzoeken van de gebruiker, of voor zolang een live-chatsessie actief is, en zo lang als u uw toestemming niet intrekt.

  6. Aan welke derde partijen zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden doorgegeven?

  De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen, behalve, wanneer van toepassing, aan bevoegde autoriteiten bij de uitoefening van hun functies. De persoonlijke gegevens die door de gebruiker op de website worden verstrekt kunnen derhalve worden doorgegeven aan openbare organisaties en rechterlijke en andere bestuurlijke autoriteiten, wanneer wij dit nodig achten om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het nemen van gerechtelijke stappen tegen claims.

  7. Welke rechten hebben gebruikers die ons hun persoonlijke gegevens verstrekken?

  Een gebruiker heeft en kan de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die aan de Kerk van Almachtige God worden verstrekt:

  • Het recht op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens om te weten te komen welke gegevens worden verwerkt en welke verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd met de gegevens;
  • Het recht op rectificatie van eventuele onjuiste gegevens;
  • Het recht op het wissen van zijn/haar persoonlijke gegevens, indien mogelijk;
  • Het recht om beperking van de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens te vragen wanneer de juistheid, de wettigheid of de noodzaak om deze gegevens te verwerken twijfelachtig is, in welk geval we de gegevens van de gebruiker kunnen opslaan voor de uitoefening van of verdediging tegen claims;
  • Het recht op gegevensportabiliteit in geval van geautomatiseerde verwerking, met als doel persoonlijke gegevens te verkrijgen die hij/zij aan ons heeft verstrekt (in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch te lezen) en om te verzoeken dat ze worden verzonden naar een andere entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking, wanneer dit technisch mogelijk is.
  • Het recht op het op elk moment intrekken van zijn/haar goedkeuring.

  Het recht om een ​​klacht in te dienen vóór Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl), als de gebruiker van mening is dat de wetgeving inzake gegevensbescherming is overtreden door De Kerk van Almachtige God bij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

  De gebruiker kan dus zijn/haar wettelijke rechten ten opzichte van de verantwoordelijken voor de verwerking op elk gewenst moment uitoefenen door middel van een e-mail die is gericht aan GDPR@kingdomsalvation.org en die het volgende moet bevatten: zijn/haar naam en achternamen, een fotokopie van zijn/haar nationale identiteitsbewijs (een paspoort of ander geldig document dat hem/haar identificeert), de verklaring van zijn/haar verzoek, een adres met het oog op kennisgevingen, de datum, een handtekening en, indien van toepassing, documenten die het verzoek accrediteren.

  8. Welke services van derde partijen gebruikt de website?

  8.1 tawk.to

  tawk.to biedt een realtime-berichtenplatform waarmee de gebruiker ons kan bereiken. We kunnen dit platform gebruiken voor ons live-chatplatform en de ondersteuning daarvan. tawk.to voldoet aan de AVG. Raadpleeg het privacybeleid van tawk.to voor meer informatie: https://www.tawk.to/privacy-policy/

  8.2 Instant messaging-services

  Wij kunnen contact met u opnemen via instant messaging-services zoals LINE, WhatsApp Business, Messenger, Viber en ManyChat. Wij raden u aan hun privacybeleid te lezen:

  LINE: https://terms.line.me/line_rules?lang=en

  WhatsApp Business: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=en

  Messenger: https://en-gb.facebook.com/full_data_use_policy

  Viber: https://www.viber.com/terms/gdpr-privacy-rights/

  ManyChat: https://manychat.com/privacy.html

  9. Overige zaken

  De Nederlandse versie van de Gebruiksvoorwaarden is vertaald uit het Spaans. Als er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de vertaling en de Spaanse versie, prevaleert de Spaanse versie.

   Voor het laatst bijgewerkt: 21-08-2020