Gods genade bevrijdt haar uit haar pijnlijke huwelijk (deel 2)

Sterk beïnvloed door liefdesromans en de soapsterren verlangt Jiao naar een gelukkige, perfecte liefde en wil ze oud worden met haar enige echte liefde. Maar de dingen gaan niet zoals ze hoopte en snel nadat ze trouwt ga…

2019-09-01 00:57:27

Gods genade bevrijdt haar uit haar pijnlijke huwelijk (deel 1)

Sterk beïnvloed door liefdesromans en de soapsterren verlangt Jiao naar een gelukkige, perfecte liefde en wil ze oud worden met haar enige echte liefde. Maar de dingen gaan niet zoals ze hoopte en snel nadat ze trouwt ga…

2019-09-01 00:57:18

Een harmonieus huwelijk is geen probleem meer

Als we niet voor Gods aangezicht verschijnen, als we niet bewaterd en geleid worden door Gods woorden, kunnen we doen wat we willen om vrede te bewerkstelligen, maar zullen we nooit in staat zijn om iets te doen aan het …

2019-07-17 17:56:51

Na het bedrog door haar man heeft God haar gered uit de waas van pijn

Na twee decennia lang lief en leed met haar man gedeeld te hebben, had ze zich nooit kunnen voorstellen dat hij een verhouding zou hebben. Toen ze daarachter kwam, stortte ze helemaal in. Ze stelde alles in het werk om z…

Gods liefde 2019-06-27 00:46:43

God leidde me uit de pijn van een mislukt huwelijk na de affaire van mijn vrouw

In de huidige samenleving wordt het steeds gewoner dat een thuis uiteen wordt gescheurd door een buitenechtelijke affaire. Sommigen geven zich over aan ontaarding, omdat ze niet in staat zijn de klap op te vangen; andere…

2019-06-25 13:28:44

Door Gods genade vond ik een waar thuis

Xiaolins gezin viel uiteen als gevolg van de affaire van haar vader. Ze heeft altijd erg verlangd naar een warm, liefdevol thuis. Door Gods genade heeft Xiaolin een waar thuis gevonden in het jaar dat zij achttien werd.

2019-05-18 00:42:03

De plagen treffen ons: wat is Gods wil?

‘Het nieuwe coronavirus’ – woorden die de mensen angst inboezemen – stak voor het eerst de kop op in Wuhan, China. Van daaruit is het over de hele wereld verspreid. Mensenmenigten sterven over de hele wereld en nog veel …

2020-07-03 09:24:51

Wat is de ware kerk? Hoe kunnen we de ware kerk onderscheiden van valse kerken?

Door Baoda, Australië De wereld is in oproer, allerlei rampen overkomen de mensheid. Veel mensen vragen zich af: “Is de Heer al wedergekeerd? En als dat zo is, waarom zijn we dan nog niet opgenomen voor de grote rampen …

2020-06-29 18:39:41

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?

Wie bekend is met de Bijbel weet dat het boek Openbaring profeteert dat er in de laatste dagen 144.000 overwinnaars op zullen staan. Deze overwinnaars zullen Gods bescherming genieten tijdens de grote rampen. Openbaring …

2020-06-29 18:33:55

Christelijke overdenking: Wat is gered worden? Is redding alles wat nodig is om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan?

Door Shen Qingqing, Zuid-Korea Veel mensen kijken ernaar uit bij Zijn komst door de Heer te worden gered en te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Tot op heden heeft alleen De Kerk van Almachtige God openli…

2020-06-14 21:01:22

De dagen van Noach zijn gekomen: Hoe moeten wij Gods verschijning zoeken?

De dagen van Noach zijn verschenen: wat voorspelt dat? Wanneer we het over de mensheid in de tijd van Noach hebben, weet iedereen dat moord en brandstichting, roven en stelen, en overspel een tweede natuur waren geworde…

2020-05-23 20:59:55

Bijbelse voorspellingen 2020: het mysterie van “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken” opgelost

Door Xinjie De vier bloedmanen zijn verschenen en rampen zoals aardbevingen, hongersnoden en epidemieën komen steeds vaker voor. De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn in feite vervuld en sommige mensen heb…

2020-05-12 00:39:36

Hoe moet je tot God bidden zodat God luistert?

Door Zhang Liang Voor ons christenen is bidden een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven en de meest rechtstreekse manier om dicht bij God te komen. We hopen allemaal dat onze gebeden door God worden verhoord, maa…

Hoe te leren bidden tot God 2020-05-08 19:57:19

Wat is berouw? Hoe kunnen christenen berouw tonen om Gods bescherming te verwerven?

Epidemieën, insectenplagen en andere rampen nemen op dit moment nog meer toe. De Heer Jezus heeft gezegd: “Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!” (Matteüs 4:17). Dus wat is dan oprecht berouw? Hoe …

2020-04-24 10:25:14

Wat is zonde? Hoe bereiken christenen de overwinning over de zonde?

De Bijbel zegt duidelijk dat wij christenen de overwinning over de zonde dienen te behalen. Maar hoe komt het dan dat we vaak biechten en ten overstaan van de Heer bidden en toch niet kunnen ontsnappen aan het leven van …

Bijbelstudie met vragen 2020-04-17 01:23:20

De gelijkenis van de tien maagden (Mattheüs 25) - hoe moeten wij wijze maagden zijn bij het ontvangen van de Heer

Rampen komen vaak voor, bloedmanen verschijnen en de tekenen van Jezus ' wederkomst zijn verschenen. Hoe kunnen wij de wijze maagden zijn (Mattheüs 25) om de Heer te verwelkomen en in het hemelse koninkrijk te worden geb…

Bijbelse profetieën, De terugkomst van Jezus, Gelijkenissen van Jezus 2020-04-14 15:44:01

Drie kernprincipes om de wederkomst van Jezus Christus te verwelkomen

Het is de grootste wens van hen die oprecht in de Heer geloven om de wederkomst van de Heer Jezus te kunnen verwelkomen. Hoe kunnen we dus de Heer Jezus verwelkomen? Hieronder staat een communicatie over de drie paden, z…

De terugkomst van Jezus 2020-01-23 15:40:39

Waarom zijn mensen niet in staat om zich te ontdoen van de zonde, zelfs nadat ze de redding van het kruis hebben ontvangen?

Kunnen mensen die toch zondigen, hoewel ze de redding van het kruis hebben ontvangen, nog steeds worden opgenomen in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer wederkeert?

Bijbelstudie met vragen 2019-10-24 13:25:25

Hoe kun je een normale relatie met God opbouwen ondanks een hectische werkweek?

Ik ben een nieuwe gelovige die recentelijk Gods werk heeft aanvaard. Ik weet dat je als christen kerkelijke bijeenkomsten moet bijwonen en Gods woorden moet lezen, en ik wil oefenen overeenkomstig Gods eisen, maar ik heb…

2019-09-01 00:05:37

Gods houding ten opzichte van zondaars

We leven in deze vicieuze cirkel en kunnen ons nooit bevrijden uit de boeien van de zonde. Als we op deze manier doorgaan, zal de Heer ons dan werkelijk vergeven en ons ontvangen in het het koninkrijk van de hemel? Hoe b…

Bijbelstudie met vragen 2019-08-14 01:17:21

Vier belangrijke paden die christenen kunnen volgen om op God te vertrouwen wanneer ze ziek worden

Hoe kunnen we ons geloof in God genereren wannneer we ziek worden? Door de 4 principes van het oefenen te beheersen, kunnen we onze onrust, paniek en hulpeloosheid wegnemen.

2019-06-28 23:15:34

Tekenen der tijden − Vijf bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld

We zijn nu aan het einde van de laatste dagen en de profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan. Lees het laatste nieuws over de wederkomst van de Heer en mi…

Bijbelse profetieën, Bijbelstudie met vragen, De terugkomst van Jezus, Eindtijd 2019-06-21 22:02:05

Ken je de 4 kernelementen van het christelijk gebed?

Hoe bidden christenen? Om uw gebed verhoord te krijgen door God moet u slechts vier kernelementen beheersen. Door dit artikel te lezen, kunt u gemakkelijk resultaten bereiken.

Bijbelstudie met vragen, Hoe te leren bidden tot God 2019-06-21 21:13:01

De geheimen in het gebed van de Heer “laat uw koninkrijk komen”

Al meer dan tweeduizend jaar bidden tal van mensen, “laat uw koninkrijk komen”. Maar waar bevindt dat koninkrijk zich dan precies? Lees dit artikel om inzicht te krijgen in de verborgen geheimen van het gebed van de Heer…

2020-04-24 13:37:01

Wat is de opname vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken?

Rampen gebeuren nu overal ter wereld en de tekenen van de laatste dagen zijn verschenen. Wilt u de opname bereiken vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken? Dit artikel vertelt het u.

Bijbelse profetieën, Bijbelstudie met vragen, Eindtijd 2020-03-09 15:16:25

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Nu is het einde van de dagen. Rampen komen overal ter wereld veel voor; de tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen en de profetieën van de komst van de Heer zijn in vervulling gegaan, dus waarom heeft nieman…

Bijbelse profetieën, Bijbelstudie met vragen, De terugkomst van Jezus, Eindtijd 2020-03-05 21:45:49

Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt?

Yang Guang heeft vele waarheden uit de woorden van Almachtige God begrepen en haar dorstige ziel is bewaterd. Maar een verwarrend punt kan ze maar niet oplossen: aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wo…

2019-10-21 12:01:10

Mysteries van de Bijbel: is het correct Gods woorden en werk te beperken tot de Bijbel?

Door Xia Yu Enkele dagen geleden kwam Broeder Li, die terug was gekeerd van zijn werk elders, gehaast naar me toe en vertelde me dat hij iemand had ontmoet die hem predikte dat de Heer Jezus reeds was wedergekeerd en da…

2019-07-11 12:27:30

Wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel?

Alle gelovigen verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, om opgenomen te worden in de lucht en de Heer te ontmoeten. Maar wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel?

Bijbelstudie met vragen 2019-06-21 18:37:49

Waarom was koning David een man naar Gods hart?

Koning David genoot de fervente steun van de Israëlieten, maar omdat hij Uria liet doden en hij Uria’s vrouw Batseba tot vrouw nam, werd hij door God gestraft. Waarom prees God David dan later als man naar Zijn hart?

2019-06-21 18:28:28

Hoe kunnen we goede werkrelaties creëen en in stand houden?

Hoe goed de verstandhouding tussen vrienden op de werkvloer misschien ook is, toch kunnen zij vijanden worden wanneer winstbelangen in het spel komen. Hoe kan dan een verbroken vriendschap worden hersteld? Laten we samen…

2019-06-21 15:10:34

Wat is de weg naar het eeuwige leven?

God is de bron waaruit het levenswater vloeit en Hij heeft het eeuwige leven. Maar hebben wij als gelovigen in de Heer de weg naar het eeuwige leven? Lees verder om meer te weten te komen …

Bijbelstudie met vragen 2019-12-08 00:06:55

Dit zijn de armen van geest waar de Heer Jezus over sprak in de preek van De Bergrede

De Heer Jezus zei: “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel” (Mat. 5:3). Wat voor soort mensen zijn de armen van geest? De auteur van dit artikel onderzoekt deze vraag en ontva…

Bijbelstudie met vragen 2019-10-21 20:33:30

Gods genade bevrijdt haar uit haar pijnlijke huwelijk (deel 2)

Sterk beïnvloed door liefdesromans en de soapsterren verlangt Jiao naar een gelukkige, perfecte liefde en wil ze oud worden met haar enige echte liefde. Maar de dingen gaan niet zoals ze hoopte en snel nadat ze trouwt ga…

2019-09-01 00:57:27

Gods genade bevrijdt haar uit haar pijnlijke huwelijk (deel 1)

Sterk beïnvloed door liefdesromans en de soapsterren verlangt Jiao naar een gelukkige, perfecte liefde en wil ze oud worden met haar enige echte liefde. Maar de dingen gaan niet zoals ze hoopte en snel nadat ze trouwt ga…

2019-09-01 00:57:18

Een harmonieus huwelijk is geen probleem meer

Als we niet voor Gods aangezicht verschijnen, als we niet bewaterd en geleid worden door Gods woorden, kunnen we doen wat we willen om vrede te bewerkstelligen, maar zullen we nooit in staat zijn om iets te doen aan het …

2019-07-17 17:56:51

Na het bedrog door haar man heeft God haar gered uit de waas van pijn

Na twee decennia lang lief en leed met haar man gedeeld te hebben, had ze zich nooit kunnen voorstellen dat hij een verhouding zou hebben. Toen ze daarachter kwam, stortte ze helemaal in. Ze stelde alles in het werk om z…

Gods liefde 2019-06-27 00:46:43

God leidde me uit de pijn van een mislukt huwelijk na de affaire van mijn vrouw

In de huidige samenleving wordt het steeds gewoner dat een thuis uiteen wordt gescheurd door een buitenechtelijke affaire. Sommigen geven zich over aan ontaarding, omdat ze niet in staat zijn de klap op te vangen; andere…

2019-06-25 13:28:44

Door Gods genade vond ik een waar thuis

Xiaolins gezin viel uiteen als gevolg van de affaire van haar vader. Ze heeft altijd erg verlangd naar een warm, liefdevol thuis. Door Gods genade heeft Xiaolin een waar thuis gevonden in het jaar dat zij achttien werd.

2019-05-18 00:42:03

De plagen treffen ons: wat is Gods wil?

‘Het nieuwe coronavirus’ – woorden die de mensen angst inboezemen – stak voor het eerst de kop op in Wuhan, China. Van daaruit is het over de hele wereld verspreid. Mensenmenigten sterven over de hele wereld en nog veel …

2020-07-03 09:24:51

Wat is de ware kerk? Hoe kunnen we de ware kerk onderscheiden van valse kerken?

Door Baoda, Australië De wereld is in oproer, allerlei rampen overkomen de mensheid. Veel mensen vragen zich af: “Is de Heer al wedergekeerd? En als dat zo is, waarom zijn we dan nog niet opgenomen voor de grote rampen …

2020-06-29 18:39:41

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?

Wie bekend is met de Bijbel weet dat het boek Openbaring profeteert dat er in de laatste dagen 144.000 overwinnaars op zullen staan. Deze overwinnaars zullen Gods bescherming genieten tijdens de grote rampen. Openbaring …

2020-06-29 18:33:55

Christelijke overdenking: Wat is gered worden? Is redding alles wat nodig is om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan?

Door Shen Qingqing, Zuid-Korea Veel mensen kijken ernaar uit bij Zijn komst door de Heer te worden gered en te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Tot op heden heeft alleen De Kerk van Almachtige God openli…

2020-06-14 21:01:22

De dagen van Noach zijn gekomen: Hoe moeten wij Gods verschijning zoeken?

De dagen van Noach zijn verschenen: wat voorspelt dat? Wanneer we het over de mensheid in de tijd van Noach hebben, weet iedereen dat moord en brandstichting, roven en stelen, en overspel een tweede natuur waren geworde…

2020-05-23 20:59:55

Bijbelse voorspellingen 2020: het mysterie van “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken” opgelost

Door Xinjie De vier bloedmanen zijn verschenen en rampen zoals aardbevingen, hongersnoden en epidemieën komen steeds vaker voor. De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn in feite vervuld en sommige mensen heb…

2020-05-12 00:39:36

Hoe moet je tot God bidden zodat God luistert?

Door Zhang Liang Voor ons christenen is bidden een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven en de meest rechtstreekse manier om dicht bij God te komen. We hopen allemaal dat onze gebeden door God worden verhoord, maa…

Hoe te leren bidden tot God 2020-05-08 19:57:19

Wat is berouw? Hoe kunnen christenen berouw tonen om Gods bescherming te verwerven?

Epidemieën, insectenplagen en andere rampen nemen op dit moment nog meer toe. De Heer Jezus heeft gezegd: “Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!” (Matteüs 4:17). Dus wat is dan oprecht berouw? Hoe …

2020-04-24 10:25:14

Wat is zonde? Hoe bereiken christenen de overwinning over de zonde?

De Bijbel zegt duidelijk dat wij christenen de overwinning over de zonde dienen te behalen. Maar hoe komt het dan dat we vaak biechten en ten overstaan van de Heer bidden en toch niet kunnen ontsnappen aan het leven van …

Bijbelstudie met vragen 2020-04-17 01:23:20

De gelijkenis van de tien maagden (Mattheüs 25) - hoe moeten wij wijze maagden zijn bij het ontvangen van de Heer

Rampen komen vaak voor, bloedmanen verschijnen en de tekenen van Jezus ' wederkomst zijn verschenen. Hoe kunnen wij de wijze maagden zijn (Mattheüs 25) om de Heer te verwelkomen en in het hemelse koninkrijk te worden geb…

Bijbelse profetieën, De terugkomst van Jezus, Gelijkenissen van Jezus 2020-04-14 15:44:01

Drie kernprincipes om de wederkomst van Jezus Christus te verwelkomen

Het is de grootste wens van hen die oprecht in de Heer geloven om de wederkomst van de Heer Jezus te kunnen verwelkomen. Hoe kunnen we dus de Heer Jezus verwelkomen? Hieronder staat een communicatie over de drie paden, z…

De terugkomst van Jezus 2020-01-23 15:40:39

Waarom zijn mensen niet in staat om zich te ontdoen van de zonde, zelfs nadat ze de redding van het kruis hebben ontvangen?

Kunnen mensen die toch zondigen, hoewel ze de redding van het kruis hebben ontvangen, nog steeds worden opgenomen in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer wederkeert?

Bijbelstudie met vragen 2019-10-24 13:25:25

Hoe kun je een normale relatie met God opbouwen ondanks een hectische werkweek?

Ik ben een nieuwe gelovige die recentelijk Gods werk heeft aanvaard. Ik weet dat je als christen kerkelijke bijeenkomsten moet bijwonen en Gods woorden moet lezen, en ik wil oefenen overeenkomstig Gods eisen, maar ik heb…

2019-09-01 00:05:37

Gods houding ten opzichte van zondaars

We leven in deze vicieuze cirkel en kunnen ons nooit bevrijden uit de boeien van de zonde. Als we op deze manier doorgaan, zal de Heer ons dan werkelijk vergeven en ons ontvangen in het het koninkrijk van de hemel? Hoe b…

Bijbelstudie met vragen 2019-08-14 01:17:21

Vier belangrijke paden die christenen kunnen volgen om op God te vertrouwen wanneer ze ziek worden

Hoe kunnen we ons geloof in God genereren wannneer we ziek worden? Door de 4 principes van het oefenen te beheersen, kunnen we onze onrust, paniek en hulpeloosheid wegnemen.

2019-06-28 23:15:34

Tekenen der tijden − Vijf bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld

We zijn nu aan het einde van de laatste dagen en de profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan. Lees het laatste nieuws over de wederkomst van de Heer en mi…

Bijbelse profetieën, Bijbelstudie met vragen, De terugkomst van Jezus, Eindtijd 2019-06-21 22:02:05

Ken je de 4 kernelementen van het christelijk gebed?

Hoe bidden christenen? Om uw gebed verhoord te krijgen door God moet u slechts vier kernelementen beheersen. Door dit artikel te lezen, kunt u gemakkelijk resultaten bereiken.

Bijbelstudie met vragen, Hoe te leren bidden tot God 2019-06-21 21:13:01

De geheimen in het gebed van de Heer “laat uw koninkrijk komen”

Al meer dan tweeduizend jaar bidden tal van mensen, “laat uw koninkrijk komen”. Maar waar bevindt dat koninkrijk zich dan precies? Lees dit artikel om inzicht te krijgen in de verborgen geheimen van het gebed van de Heer…

2020-04-24 13:37:01

Wat is de opname vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken?

Rampen gebeuren nu overal ter wereld en de tekenen van de laatste dagen zijn verschenen. Wilt u de opname bereiken vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken? Dit artikel vertelt het u.

Bijbelse profetieën, Bijbelstudie met vragen, Eindtijd 2020-03-09 15:16:25

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Nu is het einde van de dagen. Rampen komen overal ter wereld veel voor; de tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen en de profetieën van de komst van de Heer zijn in vervulling gegaan, dus waarom heeft nieman…

Bijbelse profetieën, Bijbelstudie met vragen, De terugkomst van Jezus, Eindtijd 2020-03-05 21:45:49

Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt?

Yang Guang heeft vele waarheden uit de woorden van Almachtige God begrepen en haar dorstige ziel is bewaterd. Maar een verwarrend punt kan ze maar niet oplossen: aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wo…

2019-10-21 12:01:10

Mysteries van de Bijbel: is het correct Gods woorden en werk te beperken tot de Bijbel?

Door Xia Yu Enkele dagen geleden kwam Broeder Li, die terug was gekeerd van zijn werk elders, gehaast naar me toe en vertelde me dat hij iemand had ontmoet die hem predikte dat de Heer Jezus reeds was wedergekeerd en da…

2019-07-11 12:27:30

Wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel?

Alle gelovigen verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, om opgenomen te worden in de lucht en de Heer te ontmoeten. Maar wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel?

Bijbelstudie met vragen 2019-06-21 18:37:49

Waarom was koning David een man naar Gods hart?

Koning David genoot de fervente steun van de Israëlieten, maar omdat hij Uria liet doden en hij Uria’s vrouw Batseba tot vrouw nam, werd hij door God gestraft. Waarom prees God David dan later als man naar Zijn hart?

2019-06-21 18:28:28

Hoe kunnen we goede werkrelaties creëen en in stand houden?

Hoe goed de verstandhouding tussen vrienden op de werkvloer misschien ook is, toch kunnen zij vijanden worden wanneer winstbelangen in het spel komen. Hoe kan dan een verbroken vriendschap worden hersteld? Laten we samen…

2019-06-21 15:10:34

Wat is de weg naar het eeuwige leven?

God is de bron waaruit het levenswater vloeit en Hij heeft het eeuwige leven. Maar hebben wij als gelovigen in de Heer de weg naar het eeuwige leven? Lees verder om meer te weten te komen …

Bijbelstudie met vragen 2019-12-08 00:06:55

Dit zijn de armen van geest waar de Heer Jezus over sprak in de preek van De Bergrede

De Heer Jezus zei: “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel” (Mat. 5:3). Wat voor soort mensen zijn de armen van geest? De auteur van dit artikel onderzoekt deze vraag en ontva…

Bijbelstudie met vragen 2019-10-21 20:33:30