Het doel van de drie werkfasen van Gods management van de mensheid

Het doel van de drie werkfases is de redding van de gehele mensheid, wat betekent de volledige redding van de mens uit het domein van Satan.

2019-12-03 16:28:03

Het doel en de betekenis van elk van de drie fasen van Gods werk

Het werk dat Jehova deed onder de Israëlieten, vestigde onder de mensheid Gods aardse plaats van oorsprong. Op deze heilige plaats was Hij ook aanwezig. Hij beperkte Zijn werk tot het volk van Israël. Hij werkte aanvanke…

2020-01-18 23:46:50

De relatie tussen elk van de drie fasen van Gods werk

Relevante woorden van God: Van het werk van Jehova tot dat van Jezus, en van het werk van Jezus tot dat van deze huidige fase; deze drie fasen vormen een rode draad door de volledige omvang van Gods management, en allem…

2019-09-03 11:19:15

Hoe worden de drie fasen van Gods werk elke fase dieper, zodat mensen kunnen worden gered en vervolmaakt?

Het gehele management van God is onderverdeeld in drie fases en in elke fase worden er passende eisen aan de mens gesteld. Bovendien worden Gods eisen aan de mensheid met het verstrijken en de voortgang van de tijdperken…

2020-01-17 14:01:28

Het doel van de drie werkfasen van Gods management van de mensheid

Het doel van de drie werkfases is de redding van de gehele mensheid, wat betekent de volledige redding van de mens uit het domein van Satan.

2019-12-03 16:28:03

Het doel en de betekenis van elk van de drie fasen van Gods werk

Het werk dat Jehova deed onder de Israëlieten, vestigde onder de mensheid Gods aardse plaats van oorsprong. Op deze heilige plaats was Hij ook aanwezig. Hij beperkte Zijn werk tot het volk van Israël. Hij werkte aanvanke…

2020-01-18 23:46:50

De relatie tussen elk van de drie fasen van Gods werk

Relevante woorden van God: Van het werk van Jehova tot dat van Jezus, en van het werk van Jezus tot dat van deze huidige fase; deze drie fasen vormen een rode draad door de volledige omvang van Gods management, en allem…

2019-09-03 11:19:15

Hoe worden de drie fasen van Gods werk elke fase dieper, zodat mensen kunnen worden gered en vervolmaakt?

Het gehele management van God is onderverdeeld in drie fases en in elke fase worden er passende eisen aan de mens gesteld. Bovendien worden Gods eisen aan de mensheid met het verstrijken en de voortgang van de tijdperken…

2020-01-17 14:01:28