Christelijk lied ‘De betekenis van Gods beheer van de mensheid’ (Dutch subtitles)

14 maart 2020

Aanbevolen video:Christelijk lied ‘Alles wat God voor de mens doet, is oprecht’ ( Dutch subtitles) https://nl.kingdomsalvation.org/videos/God-does-for-man-is-sincere.html

Het management van God is mensen te winnen

die Hem aanbidden en zich onderwerpen aan Hem.

Deze mensheid, gecorrumpeerd door Satan,

ziet hem niet meer als een vader.

Ze kennen zijn lelijke gezicht,

verwerpen het en komen voor God

om Zijn oordeel en tuchtiging te aanvaarden.

Zij weten wat lelijk is, hoe het verschilt van heilig.

Ze erkennen Gods grootheid en Satans kwaad.

Ze zullen niet langer aanbidden,

vereren of werken voor Satan,

want ze zijn een groep mensen

die echt zijn gewonnen door God.

Dit is de betekenis van God die de mensheid beheert.

Terwijl God Zijn managementwerk doet,

is de mensheid het doelwit van Satans verdorvenheid

en tegelijkertijd het doelwit van Gods heil.

De mensen zijn het product waar God en Satan om strijden.

Terwijl God Zijn managementwerk doet,

haalt Hij geleidelijk de mens uit de handen van Satan.

Zo komt de mens steeds dichter bij God …

Zo komt de mens steeds dichter bij God …

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger