God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid.

2020-01-17 14:01:28

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

Het ‘oordeel’ in de eerder uitgesproken woorden – het oordeel zal beginnen in het huis van God – verwijst naar het oordeel dat God vandaag velt over degenen die voor Zijn troon komen in de laatste dagen.

Bijbelse profetieën, Eindtijd 2020-04-03 23:22:25

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk de mensheid gedurende de laatste dagen?

God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzic…

2019-10-10 14:45:28

De betekenis van Gods oordeel in de laatste dagen is te zien aan de bereikte resultaten ervan

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis.

2020-01-18 23:52:24

De gevolgen en de uitkomst van het feit dat de religieuze wereld Gods oordeelswerk in de laatste dagen verwerpt

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en…

2019-08-29 22:06:17

Bijbelse profetieën over Gods oordeelswerk in de laatste dagen

Bijbelverzen ter referentie: “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22). “En omdat hij de ​Mensenzoon​ is, heeft hij hem ook gezag gegeven …

2019-11-03 23:20:05

Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid

Het werk van de laatste dagen is onder allen een scheiding aan te brengen naar gelang hun soort, om het managementplan van God af te ronden, want de tijd is nabij en de dag van God is gekomen. God brengt iedereen die Zij…

2019-11-03 23:48:55

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk tijdens de laatste dagen de mensheid?

Bijbelverzen ter referentie: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet…

2019-11-07 22:03:06

Wat zijn de uitkomsten van Gods oordeelswerk in de laatste dagen? Wat voor belangrijke betekenis heeft dat?

1. Gods oordeelswerk in de laatste dagen wordt verricht om de mens te zuiveren, te redden en te vervolmaken, en om een groep overwinnaars te scheppen. Bijbelverzen ter referentie: “Wie overwint maak ik tot een zuil in…

2019-11-07 22:23:52

Wat zijn de consequentie en de uitkomst als de religieuze wereld Gods werk van het oordeel in de laatste dagen afwijst?

Bijbelverzen ter referentie: “Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!” (Openbaring 18:10). “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen gewo…

2019-11-07 22:43:33

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid.

2020-01-17 14:01:28

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

Het ‘oordeel’ in de eerder uitgesproken woorden – het oordeel zal beginnen in het huis van God – verwijst naar het oordeel dat God vandaag velt over degenen die voor Zijn troon komen in de laatste dagen.

Bijbelse profetieën, Eindtijd 2020-04-03 23:22:25

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk de mensheid gedurende de laatste dagen?

God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzic…

2019-10-10 14:45:28

De betekenis van Gods oordeel in de laatste dagen is te zien aan de bereikte resultaten ervan

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis.

2020-01-18 23:52:24

De gevolgen en de uitkomst van het feit dat de religieuze wereld Gods oordeelswerk in de laatste dagen verwerpt

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en…

2019-08-29 22:06:17

Bijbelse profetieën over Gods oordeelswerk in de laatste dagen

Bijbelverzen ter referentie: “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22). “En omdat hij de ​Mensenzoon​ is, heeft hij hem ook gezag gegeven …

2019-11-03 23:20:05

Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid

Het werk van de laatste dagen is onder allen een scheiding aan te brengen naar gelang hun soort, om het managementplan van God af te ronden, want de tijd is nabij en de dag van God is gekomen. God brengt iedereen die Zij…

2019-11-03 23:48:55

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk tijdens de laatste dagen de mensheid?

Bijbelverzen ter referentie: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet…

2019-11-07 22:03:06

Wat zijn de uitkomsten van Gods oordeelswerk in de laatste dagen? Wat voor belangrijke betekenis heeft dat?

1. Gods oordeelswerk in de laatste dagen wordt verricht om de mens te zuiveren, te redden en te vervolmaken, en om een groep overwinnaars te scheppen. Bijbelverzen ter referentie: “Wie overwint maak ik tot een zuil in…

2019-11-07 22:23:52

Wat zijn de consequentie en de uitkomst als de religieuze wereld Gods werk van het oordeel in de laatste dagen afwijst?

Bijbelverzen ter referentie: “Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!” (Openbaring 18:10). “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen gewo…

2019-11-07 22:43:33