God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid.

2019-09-03 10:31:27

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

Het ‘oordeel’ in de eerder uitgesproken woorden – het oordeel zal beginnen in het huis van God – verwijst naar het oordeel dat God vandaag velt over degenen die voor Zijn troon komen in de laatste dagen.

Bijbelse profetieën 2019-10-13 19:50:19

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk de mensheid gedurende de laatste dagen?

God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzic…

Gods gerechtigheid 2019-10-10 14:45:28

De betekenis van Gods oordeel in de laatste dagen is te zien aan de bereikte resultaten ervan

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis.

2019-09-03 11:24:20

De gevolgen en de uitkomst van het feit dat de religieuze wereld Gods oordeelswerk in de laatste dagen verwerpt

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en…

2019-08-29 22:06:17

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid.

2019-09-03 10:31:27

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

Het ‘oordeel’ in de eerder uitgesproken woorden – het oordeel zal beginnen in het huis van God – verwijst naar het oordeel dat God vandaag velt over degenen die voor Zijn troon komen in de laatste dagen.

Bijbelse profetieën 2019-10-13 19:50:19

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk de mensheid gedurende de laatste dagen?

God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzic…

Gods gerechtigheid 2019-10-10 14:45:28

De betekenis van Gods oordeel in de laatste dagen is te zien aan de bereikte resultaten ervan

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis.

2019-09-03 11:24:20

De gevolgen en de uitkomst van het feit dat de religieuze wereld Gods oordeelswerk in de laatste dagen verwerpt

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en…

2019-08-29 22:06:17