Christelijk lied ‘God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen’

02 juli 2020

Christelijk lied ‘God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen’ (Dutch subtitles)

De vleesgeworden God van de laatste dagen

is voornamelijk gekomen om Zijn woorden te spreken,

om alles uit te leggen wat noodzakelijk is voor het leven van de mens,

om aan te duiden waar mensen moeten binnengaan,

om de mens Gods daden te laten zien,

en om de mens de wijsheid, almacht en wonderlijkheid van God te tonen,

om de mens de wijsheid, almacht en wonderlijkheid van God te tonen.

Door de vele manieren waarop God spreekt,

aanschouwt de mens de oppermacht van God, de grootsheid van God

en bovendien de nederigheid en verborgenheid van God.

De mens ziet dat God oppermachtig is,

dat Hij nederig en verborgen is en de minste van allen kan worden.

Sommige woorden van Hem worden direct vanuit het perspectief van de Geest gesproken,

sommige woorden van Hem worden direct vanuit het perspectief van de mens gesproken

en sommige woorden van Hem

worden direct vanuit het perspectief van de derde persoon gesproken.

Hieraan kan men zien dat de wijze van Gods werk zeer uiteenloopt

en Hij de mens het door woorden laat zien.

Het werk dat God doet in dit tijdperk

is voornamelijk het voorzien in de woorden voor het leven van de mens,

de onthulling van het wezen van de aard van de mens

en de verdorven gezindheid van de mens,

de eliminatie van godsdienstige opvattingen, feodale denkpatronen,

achterhaalde denkpatronen, alsmede de kennis en cultuur van de mens.

Dit moet allemaal worden blootgelegd en weggezuiverd door Gods woorden.

In de laatste dagen gebruikt God woorden

en geen tekenen en wonderen, om de mens te vervolmaken.

Hij gebruikt Zijn woorden om de mens te ontmaskeren, de mens te oordelen

en te tuchtigen en de mens te vervolmaken,

Hij gebruikt Zijn woorden om de mens te ontmaskeren, de mens te oordelen

en te tuchtigen en de mens te vervolmaken,

zodat de mens in Gods woorden de wijsheid en liefde van God gaat zien

en Gods gezindheid gaat begrijpen,

zodat de mens door Gods woorden de daden van God aanschouwt.

In de laatste dagen streeft God er voornamelijk naar

om een fase van het werk te volbrengen waarin het Woord in het vlees verschijnt,

en dit is één aspect van Gods managementplan.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger