Dagelijkse woorden van God | Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen | Fragment 86

19 juni 2020

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens in staat is Hem te kennen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid, niet kennen en zijn oude kennis van God niet in een nieuwe kunnen veranderen. Ter wille van Zijn getuigenis, en omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, waardoor Hij de mens in staat stelt de kennis van God te bereiken en zijn gezindheid te veranderen, en een klinkende getuigenis van God af te leggen door Gods publieke verschijning. Verandering wordt bereikt in de gezindheid van de mens door verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in de menselijke gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen en zou hij niet naar Gods hart kunnen streven. Veranderingen in de menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij van Satan, zichzelf heeft bevrijd van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld van Gods werk is geworden, waarlijk een getuige van God is geworden en iemand die naar Gods hart streeft. Tegenwoordig is de vleesgeworden God gekomen om Zijn werk op aarde te verrichten, en Hij eist dat de mensen kennis over Hem verwerven, gehoorzaamheid aan Hem tonen, een getuigenis van Hem afleggen – Zijn praktische en normale werk kennen, al Zijn woorden en werk gehoorzamen die niet overeenstemmen met de opvattingen van de mens, en getuigen van al Zijn werk om de mens te redden, en alle daden die Hij verricht om de mens te overwinnen. Degenen die getuigen van God, moeten kennis van God hebben; alleen dit soort getuigenis is accuraat en echt, en alleen dit soort getuigenis kan Satan beschaamd doen staan. God gebruikt degenen die Hem hebben leren kennen door Zijn oordeel en tuchtiging, aanpak en snoei te ondergaan, om een getuigenis van Hem af te leggen. Hij gebruikt degenen die verdorven zijn door Satan om een getuigenis van Hem af te leggen, en zo ook gebruikt Hij degenen wiens gezindheid is veranderd en die aldus Zijn zegeningen hebben verkregen, om een getuigenis van Hem af te leggen. Hij heeft de mens niet nodig om Hem alleen in woorden te prijzen, noch heeft Hij de lof en de getuigenis nodig van het soort van Satan, mensen die niet door Hem gered zijn. Alleen degenen die God kennen, zijn gekwalificeerd om een getuigenis van God af te leggen, en alleen degenen van wie de gezindheid is veranderd, zijn gekwalificeerd om een getuigenis van God af te leggen, en God zal niet toestaan dat de mens opzettelijk schande brengt over Zijn naam.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

Vers 1

De verandering van de menselijke gezindheid komt tot stand door Gods diverse werk. Zonder zo’n verandering kan de mens niet van God getuigen of leven naar Zijn hart. De verandering van de menselijke gezindheid toont dat hij vrij van Satans invloed is. Hij is werkelijk een voorbeeld van Gods werk. Hij leeft naar Gods hart, getuigt van Hem. Zij die getuigen zijn van God hebben kennis van Hem. Slechts zo’n getuigenis is echt, alleen dit beschaamt Satan. God gebruikt hen die Hem kennen door hen te snoeien en te vormen, door Zijn oordeel te ondergaan om getuige te zijn van Hem. Hij gebruikt de verdorvenen en wiens gezindheid veranderd is, en zo Zijn zegen ontvangen hebben om getuige te zijn van Hem.

Vers 2

De vleesgeworden God is op aarde gekomen, Hij is gekomen om Zijn werk te doen. Hij eist dat de mens Hem kent, Hem gehoorzaamt en van Hem getuigt – Zijn normale, praktische werk kent, Zijn woord gehoorzaamt, ook al is dat soms moeilijk, getuigt van Zijn werk dat mensen redt en van hoe hij hen overwonnen heeft. Zij die getuigen zijn van God hebben kennis van Hem. Slechts zo’n getuigenis is echt, alleen dit beschaamt Satan. God gebruikt hen die Hem kennen door hen te snoeien en te vormen, door Zijn oordeel te ondergaan om getuige te zijn van Hem. Hij gebruikt de verdorvenen en wiens gezindheid veranderd is, en zo Zijn zegen ontvangen hebben om getuige te zijn van Hem.

Vers 3

Hij hoeft geen lofprijzing van de mens, noch getuigenis van Satans soort, die God niet gered heeft. Zij alleen die God werkelijk kennen kunnen echt getuigen van Hem; Zij alleen die getransformeerd zijn, zijn hiertoe in staat.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger