Evangelische film ‘Gezegend zijn de armen van geest’ - Clip3

14 mei 2019

Evangelische film ‘Gezegend zijn de armen van geest’ - Clip3 - Hoe onderscheiden we “gered worden” van “werkelijke verlossing”

Er zijn er velen in de religieuze wereld die geloven dat wij, gelovigen in de Heer, vrij zijn van zonden en door Zijn genade worden gered door deemoedig en geduldig te zijn, ons kruis te dragen en ons goed te gedragen. Want we zijn toch veranderd? Zij geloven dat indien wij ons geloof op die manier belijden, wij uiteindelijk opgenomen kunnen worden en het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Is dat werkelijk ook zo? Zorgt een goede manier van geloven voor een werkelijke verlossing? Wat is precies het verschil tussen ‘gered worden’ en ‘werkelijke verlossing’?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De Kerk van Almachtige God: https://nl.godfootsteps.org/

Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/

Bliksem uit het oosten: https://nl.easternlightning.org/

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Hoe kun je in moeilijke situaties echt geloof in God hebben? Klik op de Messenger-knop om de weg in Gods woorden te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger