Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Ik heb de weg gevonden naar het hemelse koninkrijk’

09 juli 2020

Toen ze klein was, volgde de hoofdpersoon haar ouders in hun christelijke geloof en na haar huwelijk nam ze samen met haar man werk in de kerk op zich. De afgelopen jaren ontdekte ze dat ze altijd tot God bidt om haar zonden te belijden, maar niet kan stoppen met zondigen en zich niet aan de woorden van de Heer kan houden. Ook is ze niet verdraagzaam of geduldig tegenover haar man. Ze denkt hieraan door Gods woorden: “Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig” (Leviticus 11:44). God is heilig en iemand die onheilig is, kan de Heer niet zien. En dus vraagt ze zich af of iemand zoals zij die in zonde leeft, kan binnengaan in het hemelse koninkrijk. Dat is pijnlijk voor haar en ze bidt voortdurend tot de Heer. Hoe wordt ze ten slotte verlost van deze verwarring en hoe vindt ze de weg om gereinigd te worden en binnen te gaan in het hemelse koninkrijk? Laten we samen naar haar verhaal luisteren.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger