Korte film ‘De Drie-Zelf Kerk is mijn paraplu’ Degenen die bang zijn kunnen het koninkrijk van de hemel niet binnengaan

28 december 2018

Middenin de nacht worden door de Chinese communistische regering een aantal christenen van De Kerk van Almachtige God gevangengenomen. Dit veroorzaakt behoorlijk wat commotie bij de omwonenden. Het leidt tot discussie bij leden van de lokale Drie-Zelf Kerk. Volgens sommige van hen wordt Bliksem uit het oosten wreed onderdrukt en vervolgd door de Chinese communistische regering. Het is te gevaarlijk om in Bliksem uit het oosten te geloven en veel veiliger om in de Drie-Zelf Kerk te geloven. Ze hoeven immers geen ontberingen te doorstaan, maar zullen wel in staat zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Andere leden van de Drie-Zelf Kerk geloven dat Bliksem uit het oosten inderdaad de ware weg is, maar de vervolging en arrestatie die dit met zich meebrengt, boezemt ze angst in. Ze willen graag geloven, maar vinden het beter om dit in het geheim te doen. Zodra de Chinese communistische regering niet langer aan de macht is, kunnen ze openlijk in Almachtige God geloven. Sommige leden hebben Bliksem uit het oosten onderzocht en ze hebben gezien dat Bliksem uit het oosten het evangelie predikt en getuigt voor de Heer, zelfs met gevaar voor eigen leven en dat ze door God worden geprezen. Deze leden vinden dat mensen die zich verstoppen in de Drie-Zelf Kerk laffe mensen zijn die zonder doel door het leven gaan en dat ze het niet waardig zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan … Weet na deze verhitte discussie iedereen welke mensen door de Heer worden geprezen en of de lafaards het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger