We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1 Christian movie with Dutch subtitles ‘Geloof in God 3 – Staat op, gij die geen slaven wilt zijn’Christian movie with Dutch subtitles ‘Geloof in God 3 – Staat op, gij die geen slaven wilt zijn’ Ware christelijke film ‘Langverwacht geluk’ een waar verhaal over de terugkeer tot GodWare christelijke film ‘Langverwacht geluk’ een waar verhaal over de terugkeer tot God Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon (Dutch subtitles)Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon (Dutch subtitles) Dutch film 2019 ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’ (Nederlandse ondertitels)Dutch film 2019 ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’ (Nederlandse ondertitels) Christian Movie ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen?Christian Movie ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen? Christelijke film ‘Het moment van verandering’ Hoe kunnen we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk?Christelijke film ‘Het moment van verandering’ Hoe kunnen we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk? Christelijke film ‘Op missie’ Hele filmChristelijke film ‘Op missie’ Hele film Christelijke film ‘Overwinningslied’ (Nederlandse ondertitels)Christelijke film ‘Overwinningslied’ (Nederlandse ondertitels) Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Hoe kunnen christenen in het hemelse koninkrijk opgaan? | Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’Hoe kunnen christenen in het hemelse koninkrijk opgaan? | Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God? Gospel film 'Gezegend zijn de armen van geest' Een dominee vond de weg om van zonde vrij te komenGospel film 'Gezegend zijn de armen van geest' Een dominee vond de weg om van zonde vrij te komen Christelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in GodChristelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in God Christelijke film 2020 ‘Het mysterie van de goddelijkheid’Christelijke film 2020 ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ (Nederlandse ondertiteling)Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ (Nederlandse ondertiteling) Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomdenChristelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomden Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ | Gospel filmChristelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ | Gospel film Nederlandse christelijke film 2019 ‘Verbreek de ketenen en ren’Nederlandse christelijke film 2019 ‘Verbreek de ketenen en ren’ Luister naar Gods stem ‘Wat een prachtige stem’ Christelijke film | Nederlandse ondertitelingLuister naar Gods stem ‘Wat een prachtige stem’ Christelijke film | Nederlandse ondertiteling Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Het verhaal van een voorganger over het worden opgenomen voor Gods troonChristelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Het verhaal van een voorganger over het worden opgenomen voor Gods troon Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ (Nederlandse ondertitels)Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ (Nederlandse ondertitels) ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Ken jij het echte verhaal van de Bijbel? Nieuwe nederlandse film‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Ken jij het echte verhaal van de Bijbel? Nieuwe nederlandse film ‘Wie is mijn Heer’ De relatie tussen de Bijbel en God verduidelijken (Nederlandse film)‘Wie is mijn Heer’ De relatie tussen de Bijbel en God verduidelijken (Nederlandse film) ‘WACHTEN’ - De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Nederlandse ondertiteling)‘WACHTEN’ - De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Nederlandse ondertiteling) Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuldChristelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuld Christelijke film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ The Pharisees Have ReappearedChristelijke film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ The Pharisees Have Reappeared Christelijke film ‘Doorbreek de strik’ Het bijwonen van het feest met de Heer | Hele filmChristelijke film ‘Doorbreek de strik’ Het bijwonen van het feest met de Heer | Hele film Christelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesprokenChristelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesproken Christelijke film ‘Kind, kom terug naar huis’ (Film met Nederlandse ondertiteling)Christelijke film ‘Kind, kom terug naar huis’ (Film met Nederlandse ondertiteling) ‘Waar is mijn thuis’ God heeft mij een gelukkig gezin gegeven‘Waar is mijn thuis’ God heeft mij een gelukkig gezin gegeven

Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1

Gospel films   1351  

Inleiding

Christelijke documentaire | Het verschijnen en werk van Almachtige God: een geschiedenis van de geboorte en groei van De Kerk van Almachtige God – aflevering 1

Tweeduizend jaar geleden zei de Heer Jezus: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Matteüs 4: 17) en beloofde: “Ik kom spoedig!” (Openbaring 22: 7). Gedurende tweeduizend jaar hoop en tweeduizend jaar wachten… hebben generaties christenen vol verwachting uitgezien naar de terugkeer van de Heer Jezus. De hele mensheid verlangde dat de Redder zou komen en de hele redding van de mensheid zou bewerkstellingen. In het duisterste uur van de wereld… toen de kwade krachten van Satan meedogenlozer en woester waren dan ooit in hun verzet tegen God, brak de dageraad aan in het oosten – in China. In 1991, dat buitengewone jaar, verscheen de geïncarneerde Mensenzoon, Almachtige God, in de huiskerken om de waarheid uit te drukken en werk te verrichten. Daar begon Hij het werk van het oordeel uit te voeren dat begint met het huis van God. In deze documentaire wordt in de eerste plaats de waargebeurde geschiedenis verteld over hoe Almachtige God te midden van de huiskerken verscheen en begon met het verrichten van Zijn werk en het uiten van Zijn woorden. Aangezien de uitverkorenen hebben gedeeld in deze hedendaagse woorden van Almachtige God, zijn zij gaandeweg de waarheid gaan begrijpen, hebben zij een pad naar het praktiseren verworven en zijn zij van de gelukzaligheid en de vrijheid gaan genieten die door de Heilige Geest naar de mensheid is gebracht.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen