Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’

20 januari 2022

Laten we eens kijken naar de mensheid in de tijd van Noach. De mens gaf zich over aan allerlei kwalijke activiteiten en dacht niet aan berouw. Niemand luisterde naar het woord van God. Hun starheid en slechtheid wekten Gods woede en ten slotte werden ze verzwolgen door de ramp van de grote zondvloed. Alleen Noach en zijn gezin van acht personen luisterden naar Gods woord en wisten te overleven. Nu zijn de laatste dagen al aangebroken. De verdorvenheid van de mensheid gaat steeds dieper. Iedereen vereert het kwaad. De hele religieuze wereld volgt het tij van de wereld. Ze houden helemaal niet van de waarheid. De dagen van Noach zijn al gekomen! Om de mensheid te redden, is God nog een keer teruggekeerd om het werk van het oordeel van de laatste dagen onder de mensheid te verrichten. Dit is de laatste keer dat God de mens redt! Wat moet de mensheid kiezen?

Dit is een waargebeurd verhaal. Sinds de inwoners van de gemeente Qingping in de provincie Sichuan herhaaldelijk weigerden om het evangelie van koninkrijk te aanvaarden, zijn ze twee keer getroffen door een ramp. Tijdens de grote aardbeving in Sichuan werden veel broeders en zusters die in Almachtige God geloofden op wonderbaarlijke wijze door God beschermd en overleefden ze het. Deze feiten dienen als bewijs: het leven van wie God aanvaardt en gehoorzaamt, loopt heel anders af dan het leven van wie God ontkent en weerstaat!

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

https://stockfootage.com/

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger