De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

‘De dagen van Noach zijn gekomen’ Nederlandse ondertiteling | HD

Gospel films   579  

Inleiding

Let's look back on mankind during the age of Noah. Man was engaged in all kinds of evil activities paying no thought to repentance. Nobody listened to the word of God. Their rigidity and evil aroused God's anger and in the end, they were swallowed up by the disaster of the great flood. Only Noah's family of eight listened to God's word and were able to survive. Now, the last days have already arrived. Mankind's corruption is getting deeper and deeper. Everyone reveres evil. The entire religious world follows the tide of the world. They do not love the truth one bit. The days of Noah have already arrived! In order to save mankind, God has returned once more to do the judgment work of the last days amongst mankind. This is the last time that God saves man! What should mankind choose?

This is a true story. Since the citizens of Qingping County in the province of Sichuan have repeatedly refused to accept Almighty God's kingdom gospel, they have met with two instances of disaster. During the Great Sichuan Earthquake, many brothers and sisters who believed in Almighty God were miraculously protected by God and survived. These facts have been witnessed: those that accept and obey God and those that deny and resist God. These two kinds of people have two very different endings!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

https://stockfootage.com/

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden