Film over getuigenis van christenen ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ Alleen eerlijke mensen kunnen door God worden gezegend

24 augustus 2019

(Hele film HD)

De Heer Jezus zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een ​kind, dan zul je het ​koninkrijk van de hemel​ zeker niet binnengaan”

(Matteüs 18:3). De Heer Jezus heeft ons verteld dat alleen eerlijke mensen het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan; alleen eerlijke mensen kunnen mensen van het koninkrijk worden. Deze film vertelt het verhaal van de ervaringen van de christen Cheng Nuo met Gods werk en hoe het haar vergaat bij haar pogingen om als eerlijk mens in het leven te staan. Cheng Nuo was ooit werkzaam als arts. Zelfs nadat ze in God is gaan geloven, vervalt ze telkens weer in leugenachtig gedrag en bedrog zodra er dingen op haar pad komen die in strijd zijn met haar eigen belangen en aanzien in het dagelijks leven. Geconfronteerd met beproevingen ontstaan er bij haar zelfs misvattingen en ongenoegen over God, maar door telkens weer op zoek te gaan naar de waarheid weet ze niettemin inzicht te verwerven in de diepere oorzaken van haar onoprechtheid en haar egoïstische, onbetrouwbare en satanische natuur. Vervolgens richt ze zich op het zoeken naar de waarheid om zo af te komen van haar neiging tot liegen en de onoprechtheid in haar hart. Als ze later gearresteerd wordt door de autoriteiten van de Chinese Communistische Partij tijdens het uitoefenen van haar plicht, moet ze afschuwelijke martelingen ondergaan, maar niettemin is ze bereid nog eerder te sterven dan een leugen te vertellen en God te verloochenen. Ze legt een schitterende, klinkende getuigenis voor God af. Cheng Nuo is nu in staat om geleidelijk een eerlijk mens te worden en God waarachtig lief te hebben en te gehoorzamen. Wat is haar verhaal dan precies?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

ESO

Bernhard Vogl

ESO/S. Brunier

ESO/J. Emerson/VISTA.

ESO/Digitized Sky Survey 2.

NASA, ESA and A. Nota (ESA/STScI, STScI/AURA)

NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling ©

2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger