We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Christelijke film 2020 ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ (Trailer)Christelijke film 2020 ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ (Trailer) Christian movie with Dutch subtitles ‘Geloof in God 3 – Staat op, gij die geen slaven wilt zijn’Christian movie with Dutch subtitles ‘Geloof in God 3 – Staat op, gij die geen slaven wilt zijn’ Films met Nederlandse Ondertiteling ‘De liefde van een moeder’ | Officiële trailerFilms met Nederlandse Ondertiteling ‘De liefde van een moeder’ | Officiële trailer Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ | Officiële Nederlandse trailerChristelijke film ‘Kloppen aan de deur’ | Officiële Nederlandse trailer Gospel film ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon (Trailer)Gospel film ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon (Trailer) Christelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘Langverwacht geluk’ (Officiële trailer)Christelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘Langverwacht geluk’ (Officiële trailer) Christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Officiële trailerChristelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Officiële trailer Christelijke film ‘Het moment van verandering’ (Officiële trailer)Christelijke film ‘Het moment van verandering’ (Officiële trailer) Christelijke film ‘Op missie’ Officiële trailerChristelijke film ‘Op missie’ Officiële trailer Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Officiële trailerChristelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Officiële trailer ‘Ontwaken uit de Droom’ Hoe kunnen christenen in het hemelse koninkrijk opgaan? (Officiële trailer)‘Ontwaken uit de Droom’ Hoe kunnen christenen in het hemelse koninkrijk opgaan? (Officiële trailer) Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Het uit de weg ruimen van het struikelblok op het pad naar het koninkrijk van de hemel - TrailerChristelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Het uit de weg ruimen van het struikelblok op het pad naar het koninkrijk van de hemel - Trailer Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ (Trailer)Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ (Trailer) Christelijke film 2020 'Het mysterie van de goddelijkheid' Het mysterie van de wederkomst van de Heer Jezus onthullen (Officiële trailer)Christelijke film 2020 'Het mysterie van de goddelijkheid' Het mysterie van de wederkomst van de Heer Jezus onthullen (Officiële trailer) Christelijke film ‘Geloof in God’ Wat is echt geloven in God? (Officiële trailer)Christelijke film ‘Geloof in God’ Wat is echt geloven in God? (Officiële trailer) Een dominee vond de weg om van zonde vrij te komen 'Gezegend zijn de armen van geest' TrailerEen dominee vond de weg om van zonde vrij te komen 'Gezegend zijn de armen van geest' Trailer Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ TrailerChristelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Trailer Christelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Officiële trailerChristelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Officiële trailer Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ (Officiële trailer)Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ (Officiële trailer) Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ - Officiële trailerChristelijke film ‘Wat een prachtige stem’ - Officiële trailer Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ - Officiële trailerChristelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ - Officiële trailer Christelijke film ‘WACHTEN’ De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Officiële trailer)Christelijke film ‘WACHTEN’ De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Officiële trailer) Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ De relatie tussen de Bijbel en God verduidelijken (Officiële trailer)Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ De relatie tussen de Bijbel en God verduidelijken (Officiële trailer) Christelijke film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ - TrailerChristelijke film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ - Trailer ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Ken jij het echte verhaal van de Bijbel? (Officiële trailer)‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Ken jij het echte verhaal van de Bijbel? (Officiële trailer) Christelijke filmtrailer ‘Doorbreek de strik’ Verwelkom de wederkeer van de Heer Jezus ChristusChristelijke filmtrailer ‘Doorbreek de strik’ Verwelkom de wederkeer van de Heer Jezus Christus Wederkomst van Jezus | ‘Gods naam is veranderd?!’Het mysterie van Gods naam (Filmtrailer)Wederkomst van Jezus | ‘Gods naam is veranderd?!’Het mysterie van Gods naam (Filmtrailer) Christian Movie 2018 ‘Verlangen’ Ontmoet de Heer opnieuw (Nederlandse trailer)Christian Movie 2018 ‘Verlangen’ Ontmoet de Heer opnieuw (Nederlandse trailer) Christelijke film 2018 | ‘Kind, kom terug naar huis’ Officiële trailer NLChristelijke film 2018 | ‘Kind, kom terug naar huis’ Officiële trailer NL Christelijke film ‘Waar is mijn thuis’ Officiële TrailerChristelijke film ‘Waar is mijn thuis’ Officiële Trailer

Christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Officiële trailer

Gospel films   1885  

Inleiding

Christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Officiële trailer

Zheng Mu'en is medewerker van een Chinese christelijke kerk in de VS, heeft vele jaren in de Heer geloofd en enthousiast werkt hij en put hij zich uit voor de Heer. Op een dag getuigt zijn tante dat de Heer Jezus is teruggekeerd om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordelen over en reinigen van de mens in de laatste dagen uit te voeren. Hij is opgewonden door dit nieuws. Nadat hij het woord van Almachtige God heeft gelezen en de films en video's van De Kerk van Almachtige God heeft bekeken, weet Zheng Mu'en in zijn hart dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en dat Almachtige God heel goed de terugkeer van de Heer Jezus kan zijn, dus begint hij met zijn broeders en zusters het werk van God in de laatste dagen te bestuderen. Maar als voorganger Ma, de leider van zijn kerk, dit ontdekt, probeert hij keer op keer tussenbeide te komen en Zheng Mu'en tegen te houden. Hij laat Zheng Mu'en een propagandavideo zien van de Chinese regering, waarin Bliksem uit het oosten wordt belasterd en veroordeeld, in een poging Zheng Mu'en af te brengen van zijn onderzoek van de ware weg en de video verwart hem zeer. Hij ziet duidelijk dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en de stem van God, dus waarom veroordelen de voorgangers en ouderlingen van de geloofsgemeenschap Almachtige God? Niet alleen weigeren ze zelf te zoeken of te onderzoeken, ze proberen anderen ervan te weerhouden de ware weg te aanvaarden. Waarom is dit? … Zheng Mu'en vreest dat hij wordt misleid en dat hij de verkeerde weg volgt, maar hij vreest ook dat hij zijn kans om opgenomen te worden, verspeelt. Terwijl Zheng Mu'en verward is en in tweestrijd is, toont voorganger Ma hem nog meer negatieve propaganda van de CCP en de geloofsgemeenschap, waardoor hij nog meer twijfels in zijn hart krijgt. Hij besluit naar voorganger Ma te luisteren en zijn onderzoek van de ware weg te staken. Later, nadat hij getuigenissen en uitleg heeft gehoord van getuigen van De Kerk van Almachtige God, begrijpt Zheng Mu'en dat bij het onderzoek naar de ware weg cruciaal is om te bepalen of een weg de waarheid heeft en of wat hij uitdrukt, de stem van God is. Wie veel van de waarheid kan uitdrukken, moet de verschijning van Christus zijn, want alle mensen zijn verdorven en zij kunnen de waarheid nooit uitdrukken. Dat is een onbetwistbaar feit. Wie zich niet concentreert op het horen van Gods stem bij het onderzoeken van de ware weg, maar wacht tot de Heer Jezus op witte wolken nederdaalt, zoals men dat voor zich ziet, zal nooit de verschijning van God verwelkomen. Zheng Mu'en begrijpt uiteindelijk het mysterie van de wijze maagden die Gods stem horen, waar de Heer Jezus over sprak, en besluit niet meer te geloven in de leugens en de absurde theorieën van de Chinese regering en de voorgangers en ouderlingen van de geloofsgemeenschap en hij bevrijdt zich uit de ketenen van zijn religieuze leider. Zheng Mu'en ondervindt aan den lijve hoe moeilijk het is de ware weg te onderzoeken. Zonder onderscheidingsvermogen en zonder zoektocht naar de waarheid is het niet mogelijk de stem van God te horen of om opgenomen te worden voor Gods troon. Men kan dan alleen maar misleid en beheerst worden door Satan en in Satans net sterven, waarmee volledig vervuld wordt wat in de Bijbel staat: “Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft” (Hosea 4:6). “dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10:21).

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen