De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Christelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘Langverwacht geluk’ Het ware verhaal van een christen | Gratis volledige film HDChristelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘Langverwacht geluk’ Het ware verhaal van een christen | Gratis volledige film HD Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon (Dutch subtitles)Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon (Dutch subtitles) Dutch film 2019 ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’ (Nederlandse ondertitels)Dutch film 2019 ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’ (Nederlandse ondertitels) Nederlands christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen?Nederlands christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen? Christelijke film ‘Het moment van verandering’ Hoe kunnen we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk?Christelijke film ‘Het moment van verandering’ Hoe kunnen we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk? Goed nieuws over de wederkomst van Jezus Christus | Christelijke film ‘Op missie’ Hele filmGoed nieuws over de wederkomst van Jezus Christus | Christelijke film ‘Op missie’ Hele film Christelijke film ‘Overwinningslied’ (Nederlandse ondertitels)Christelijke film ‘Overwinningslied’ (Nederlandse ondertitels) God is onze kracht | Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’God is onze kracht | Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Hoe kunnen christenen in het hemelse koninkrijk opgaan? | Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’Hoe kunnen christenen in het hemelse koninkrijk opgaan? | Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God? Gospel film 'Gezegend zijn de armen van geest' Een dominee vond de weg om van zonde vrij te komenGospel film 'Gezegend zijn de armen van geest' Een dominee vond de weg om van zonde vrij te komen Gospel film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ De Heer Jezus is teruggekeerdGospel film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ De Heer Jezus is teruggekeerd Christelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in GodChristelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in God Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Het openbaren van het mysterie van Gods incarnatieChristelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Het openbaren van het mysterie van Gods incarnatie God is mijn redding | Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ (Nederlandse ondertiteling)God is mijn redding | Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ (Nederlandse ondertiteling) Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ De wederkomst van JezusChristelijke film ‘Kloppen aan de deur’ De wederkomst van Jezus Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ - De Heer Jezus Christus doet mijn ziel ontwakenChristelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ - De Heer Jezus Christus doet mijn ziel ontwaken Christelijke film 2019 ‘Verbreek de ketenen en ren’ God is mijn herder en mijn krachtChristelijke film 2019 ‘Verbreek de ketenen en ren’ God is mijn herder en mijn kracht Luister naar Gods stem ‘Wat een prachtige stem’ Christelijke film | Nederlandse ondertitelingLuister naar Gods stem ‘Wat een prachtige stem’ Christelijke film | Nederlandse ondertiteling Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Het verhaal van een voorganger over het worden opgenomen voor Gods troonChristelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Het verhaal van een voorganger over het worden opgenomen voor Gods troon Nieuwe christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Gods waarschuwing in de laatste dagenNieuwe christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Gods waarschuwing in de laatste dagen ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Ken jij het echte verhaal van de Bijbel? Nieuwe nederlandse film‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Ken jij het echte verhaal van de Bijbel? Nieuwe nederlandse film ‘Wie is mijn Heer’ De relatie tussen de Bijbel en God verduidelijken (Nederlandse film)‘Wie is mijn Heer’ De relatie tussen de Bijbel en God verduidelijken (Nederlandse film) Beste christelijke film 2018 | ‘WACHTEN’ - De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Nederlandse ondertiteling)Beste christelijke film 2018 | ‘WACHTEN’ - De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Nederlandse ondertiteling) Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuldChristelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuld De farizeeën zijn opnieuw verschenen | Korte film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’De farizeeën zijn opnieuw verschenen | Korte film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ Christelijke film ‘Doorbreek de strik’ Het bijwonen van het feest met de Heer | Hele filmChristelijke film ‘Doorbreek de strik’ Het bijwonen van het feest met de Heer | Hele film Beste christelijke film 2018 ‘Verlangen’ Het mysterie van het binnengaan in het koninkrijk van de hemel onthuldBeste christelijke film 2018 ‘Verlangen’ Het mysterie van het binnengaan in het koninkrijk van de hemel onthuld Christelijke film ‘Kind, kom terug naar huis’ (Nederlandse films 2018)Christelijke film ‘Kind, kom terug naar huis’ (Nederlandse films 2018) God heeft mij een gelukkig gezin gegevenGod heeft mij een gelukkig gezin gegeven

Nederlands christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen?

Gospel films   2891  

Inleiding

Nederlands christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen? | Officiële hele film (Nederlands)

Zheng Mu'en is medewerker van een Chinese christelijke kerk in de VS, heeft vele jaren in de Heer geloofd en enthousiast werkt hij en put hij zich uit voor de Heer. Op een dag getuigt zijn tante dat de Heer Jezus is teruggekeerd om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordelen over en reinigen van de mens in de laatste dagen uit te voeren. Hij is opgewonden door dit nieuws. Nadat hij het woord van Almachtige God heeft gelezen en de films en video's van De Kerk van Almachtige God heeft bekeken, weet Zheng Mu'en in zijn hart dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en dat Almachtige God heel goed de terugkeer van de Heer Jezus kan zijn, dus begint hij met zijn broeders en zusters het werk van God in de laatste dagen te bestuderen. Maar als voorganger Ma, de leider van zijn kerk, dit ontdekt, probeert hij keer op keer tussenbeide te komen en Zheng Mu'en tegen te houden. Hij laat Zheng Mu'en een propagandavideo zien van de Chinese regering, waarin Bliksem uit het oosten wordt belasterd en veroordeeld, in een poging Zheng Mu'en af te brengen van zijn onderzoek van de ware weg en de video verwart hem zeer. Hij ziet duidelijk dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en de stem van God, dus waarom veroordelen de voorgangers en ouderlingen van de geloofsgemeenschap Almachtige God? Niet alleen weigeren ze zelf te zoeken of te onderzoeken, ze proberen anderen ervan te weerhouden de ware weg te aanvaarden. Waarom is dit? … Zheng Mu'en vreest dat hij wordt misleid en dat hij de verkeerde weg volgt, maar hij vreest ook dat hij zijn kans om opgenomen te worden, verspeelt. Terwijl Zheng Mu'en verward is en in tweestrijd is, toont voorganger Ma hem nog meer negatieve propaganda van de CCP en de geloofsgemeenschap, waardoor hij nog meer twijfels in zijn hart krijgt. Hij besluit naar voorganger Ma te luisteren en zijn onderzoek van de ware weg te staken. Later, nadat hij getuigenissen en uitleg heeft gehoord van getuigen van De Kerk van Almachtige God, begrijpt Zheng Mu'en dat bij het onderzoek naar de ware weg cruciaal is om te bepalen of een weg de waarheid heeft en of wat hij uitdrukt, de stem van God is. Wie veel van de waarheid kan uitdrukken, moet de verschijning van Christus zijn, want alle mensen zijn verdorven en zij kunnen de waarheid nooit uitdrukken. Dat is een onbetwistbaar feit. Wie zich niet concentreert op het horen van Gods stem bij het onderzoeken van de ware weg, maar wacht tot de Heer Jezus op witte wolken nederdaalt, zoals men dat voor zich ziet, zal nooit de verschijning van God verwelkomen. Zheng Mu'en begrijpt uiteindelijk het mysterie van de wijze maagden die Gods stem horen, waar de Heer Jezus over sprak, en besluit niet meer te geloven in de leugens en de absurde theorieën van de Chinese regering en de voorgangers en ouderlingen van de geloofsgemeenschap en hij bevrijdt zich uit de ketenen van zijn religieuze leider. Zheng Mu'en ondervindt aan den lijve hoe moeilijk het is de ware weg te onderzoeken. Zonder onderscheidingsvermogen en zonder zoektocht naar de waarheid is het niet mogelijk de stem van God te horen of om opgenomen te worden voor Gods troon. Men kan dan alleen maar misleid en beheerst worden door Satan en in Satans net sterven, waarmee volledig vervuld wordt wat in de Bijbel staat: “Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft” (Hosea 4:6). “dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10 : 21).

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

https://www.stockfootage.com

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden