Prekenreeks: Streven naar het ware geloof | Waarom heeft God drie fasen van werk nodig om de mensheid te redden?

22 augustus 2023

Om de mensen te helpen om goed te leven op aarde deed Jehova God in het Tijdperk van de Wet het werk van het uitvaardigen van de wet. Daarom geloofden de Israëlieten dat ze zich alleen aan de wet moesten houden als Gods werk van het Tijdperk van de Wet was gedaan en dat ze direct zouden worden opgenomen in de hemel als de Messias kwam. Maar toen de Heer Jezus kwam om de waarheid uit te drukken en het verlossingswerk te doen, spande het Joodse volk samen met de Romeinse overheid en liet Hem kruisigen. In het Tijdperk van Genade dachten de mensen dat voor eens en altijd hun zonden waren vergeven en ze waren gered door verlossing van de Heer Jezus, zodat ze direct zouden worden opgenomen in het koninkrijk als de Heer terugkeert. In de laatste dagen is de Heer Jezus teruggekeerd als Almachtige God en drukt Hij waarheden uit en doet Hij het oordeelswerk om de mensheid volledig te reinigen en te redden. Hij wordt opnieuw gekruisigd door de religieuze wereld die samenspant met Satans regime. Waarom wordt elke stap van Gods werk verloochend en verworpen door de mensheid? En waarom is het nodig dat Zijn reddingswerk wordt uitgevoerd in drie fasen? Deze aflevering van Streven naar het ware geloof zal je de weg wijzen om de waarheid te zoeken en het antwoord te vinden.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. https://debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger