01De fout die je het makkelijkst maakt tijdens het onderzoeken van de ware weg

Weet je waarom Satan Eva kon bedriegen en haar Gods zegening kon laten verliezen? Weet je waarom de gewone Joden meededen met de farizeeën en zich tegen de Heer verzetten, en zo de redding van de Heer verloren? Dit kwam vooral omdat ze niet naar Gods woorden luisterden, maar in plaats daarvan alleen maar naar Satans geruchten en leugens luisterden. De Heer is reeds lang geleden wedergekeerd: Hij drukt de waarheid uit en voert het oordeelswerk beginnende met het huis van God uit, en veel mensen maken dezelfde fout als Eva en de gewone Joden maakten. Ze volgen blindelings de misvattingen en leugens van de voorgangers en ouderlingen in de religieuze wereld die tegen de woorden van de Heer ingaan, zoals “Elke prediking die zegt dat de Heer in het vlees is gekomen, is vals.” Ze proberen niet te horen wat de Geest tot de kerken zegt, zoals uitgedrukt door Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Kunnen zulke verwarde, niet-kritische mensen de Heer bij Zijn wederkomst verwelkomen?

Bijbelverzen ter referentie

“Nu was de slang sluwer dan de andere dieren op het land die Jehova God had gemaakt. Hij zei tegen de vrouw: ‘Heeft God gezegd dat jullie niet van alle bomen in de hof mogen eten?’ En de vrouw zei tegen de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vrucht van de bomen van de hof. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: “Jullie moeten daar niet van eten en hem niet aanraken, anders zullen jullie sterven.”’ En de slang zei tegen de vrouw: ‘Het is niet zeker dat jullie zullen sterven. God weet namelijk dat jullie ogen zullen opengaan zodra jullie daarvan eten. Jullie zullen dan als God zijn, en kennis van goed en kwaad hebben’” (Genesis 3:1-5).

“Jullie zijn van je vader de duivel en de lusten van je vader zullen jullie doen. Hij was een moordenaar vanaf het begin en bleef niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij vanuit zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan” (Johannes 8:44).

“Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent” (Johannes 8:47).

02De uitkomst van het geloven in de geruchten en leugens van Satan tijdens het onderzoeken van de ware weg

Wat cruciaal is bij het onderzoeken van de ware weg is dat je alleen naar de stem van God luistert en absoluut geen gehoor geeft aan de geruchten en leugens van Satan. Dit is het meest cruciale principe van het onderzoeken van de ware weg en het heeft een directe invloed op onze uitkomst en uiteindelijke bestemming. Als mensen alleen maar naar de geruchten en leugens van de CCP-regering en de voorgangers en ouderlingen luisteren, en niet luisteren naar wat de Geest tot de kerken zegt, wat zal er dan van hen terechtkomen?

Bijbelverzen ter referentie

“Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft” (Hosea 4:6).

“Dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10:21).

03Luister tijdens het onderzoeken van de ware weg alleen naar de stem van God

Het boek Openbaring voorspelt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). Almachtige God – Christus van de laatste dagen – verschijnt aan de mens door Zijn uitspraken. De wijze maagden horen de woorden van Almachtige God en weten dat ze de waarheid zijn, de stem van God. Ze worden niet in het minst misleid door wat voor geruchten of leugens dan ook en ze volgen Almachtige God resoluut. Ze zijn vervolgens in staat de Heer te begroeten, het feest van het Lam bij te wonen en in de laatste dagen de redding van God te ontvangen. Het is duidelijk dat het luisteren naar Gods stem de enige manier is om de ware weg te onderzoeken en de Heer te begroeten.

Bijbelverzen ter referentie

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’” (Johannes 14:6).

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:7).

Luister alleen naar Gods stem tijdens het onderzoeken van de ware weg – je moet niet naar de geruchten en leugens van Satan luisteren

Officiële website