01Wat voor soort persoon kan het koninkrijk van de hemel binnengaan

Veel mensen denken dat ze, door in de Heer te geloven en dankzij het feit dat hun zonden zijn kwijtgescholden, al door de genade zijn gered. Ze denken dat ze, als ze maar hard werken voor de Heer, offers brengen en zich uitputten, zullen worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel wanneer de Heer komt, ook al zijn ze niet ontsnapt aan de ketenen van de zonde. Maar is dat werkelijk het geval? God zegt: “Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig” (Leviticus 11:45). God is rechtvaardig en heilig, dus hoe kan Hij dan mensen die voortdurend zondigen in Zijn koninkrijk toelaten? Wat voor persoon kan eigenlijk wel het koninkrijk van de hemel binnengaan?

Bijbelverzen ter referentie

“Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34-35).

“Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat’” (Matteüs 7:21-23).

“Want ik ben Jehova jullie God: daarom moeten jullie je heiligen en heilig zijn; want ik ben heilig” (Leviticus 11:44).

“Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan” (Matteüs 18:3).

“Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam” (Openbaring 14:4).

“Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan” (Openbaring 22:14).

02Het enige pad naar het koninkrijk van de hemel

Het door de Heer Jezus verrichte werk van de verlossing heeft alleen de zonden van de mens kwijtgescholden, maar het heeft de verdorven gezindheden van de mensheid niet weggenomen. De zondige natuur van de mensheid zit nog steeds diep verankerd, en ook al bidden en belijden we regelmatig tegenover de Heer en werken we hard in dienst van de Heer, we zijn niet in staat de ketenen van de zonde af te werpen, en niet in staat te worden gezuiverd en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Aldus drukt de Heer, wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen, waarheden uit en verricht Hij het werk van oordeel, te beginnen met het huis van God, om de zondige natuur en de verdorven gezindheden volledig weg te nemen zodat mensen de zonde kunnen afleggen en gereinigd kunnen worden. Het aanvaarden en ervaren van het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden is duidelijk het enige pad naar volledige redding en het koninkrijk van de hemel.

Bijbelverzen ter referentie

“Die worden beschermd door de kracht van God door geloof tot de redding die klaar is om in de laatste tijd te worden geopenbaard” (1 Petrus 1:5).

“Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. […] Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. […] Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn” (Johannes 17:15-19).

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13).

“En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48).

“Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17).

“Hij die onrechtvaardig is, laat hem onrechtvaardig blijven, hij die smerig is, laat hem smerig blijven, hij die rechtvaardig is, laat hem rechtvaardig blijven en hij die heilig is, laat hem heilig blijven. Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden” (Openbaring 22:11-12).

Artikelen ter referentie

Christelijke overdenking: Wat is gered worden? Is redding alles wat nodig is om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan?

Christelijke overdenking: Wat is gered worden? Is redding alles wat nodig is om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan?

Wat is zonde? Hoe kunnen christenen de zonde overwinnen?

Wat is zonde? Hoe kunnen christenen de zonde overwinnen?

Meer geweldige rubrieken

Meer onderwerpen

Heb je de stem van God gehoord?
Heb je de stem van God gehoord?
Fouten die moeten worden rechtgezet om de terugkomst van de Heer te verwelkomen
Fouten die moeten worden rechtgezet om de terugkomst van de Heer te verwelkomen
Hoe de mens van verdorvenheid gezuiverd kan worden
Hoe de mens van verdorvenheid gezuiverd kan worden
Hoe kun je een wijze maagd zijn en de bruidegom verwelkomen?
Hoe kun je een wijze maagd zijn en de bruidegom verwelkomen?