Gezang Gods woorden ‘Het hoofddoel van Gods werk in het vlees’ (Dutch subtitles)

658 |15 april 2019

Het hoofddoel van Gods komst in het vlees is ervoor zorgen dat de mens Gods praktische daden ziet.

Hij verwezenlijkt de vormeloze Geest in het vlees, zodat de mens Hem kan aanraken en zien.

Op deze manier kunnen de mensen die door Hem compleet zijn gemaakt, degenen zijn die Hem naleven.

Zij zijn degenen die door Hem zijn gewonnen en die naar Zijn hart zijn.

Als God alleen uitspraken vanuit de hemelen deed

en niet praktisch naar de aarde kwam,

zou de mens God nooit kennen.

Ze zouden Gods daden slechts met holle theorieën overdragen,

maar ze zouden Gods woorden nooit bezitten als werkelijkheid.

God komt naar de aarde om een voorbeeld te stellen en als model te dienen voor degenen die Hij zal winnen.

Op deze manier kan de mens op een praktische wijze God leren kennen, God aanraken en God zien.

En alleen op deze manier kan hij werkelijk door God worden gewonnen.

God komt naar de aarde om een voorbeeld te stellen en als model te dienen voor degenen die Hij zal winnen.

Op deze manier kan de mens op een praktische wijze God leren kennen, God aanraken en God zien.

En alleen op deze manier kan hij werkelijk door God worden gewonnen.

En alleen op deze manier kan hij werkelijk door God worden gewonnen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren