De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 3

De zegevierende Koning zit op zijn eretroon. Hij heeft met succes verlossing gebracht en leidt Zijn gehele volk mee om in de glorie te verschijnen. Alles ligt in Zijn hand. Met Zijn heilige wijsheid en macht bouwt en versterkt Hij Sion; met Zijn majesteit oordeelt Hij over deze slechte wereld. Hij oordeelt over alle landen en volkeren, het land, de zee en alles wat daar leeft, en hen die dronken zijn van de wijn der ontucht. God zal over hen oordelen en Hij zal Zijn majesteit tonen in Zijn woede tegen hen. Hij zal onmiddellijk oordelen, zonder verder uitstel. Het vuur van Zijn woede zal hun gruwelijke misdaden wegbranden. Elk moment kan het ongeluk over hen komen, ze kunnen het niet ontvluchten en zich nergens verbergen. Wenend en tandenknarsend zullen ze hun ondergang tegemoet gaan.

Die geliefde kinderen van de zegevierende God zullen in Sion blijven en het nooit meer verlaten. Alle volkeren luisteren naar Zijn stem en letten op alles wat Hij doet. De lovende stemmen zwijgen nooit. De enige ware God is verschenen! We zullen zeker van Hem zijn in ons hart en Hem op de voet volgen, we zullen zonder aarzelen voorwaarts snellen. Het einde van de wereld wordt voor onze ogen getoond. Door het leven in de ware kerk en door de mensen, zaken en dingen om ons heen worden we nog intensiever getraind. Neem snel ons hart terug, dat de wereld liefheeft! Neem snel onze blik terug, die vertroebeld is! Belet onze pas, zodat we geen grenzen overschrijden; belet onze tong , zodat we in Gods woorden kunnen leven en niet meer twisten over ons eigen winst of verlies. Laat het los, die hang naar aardse rijkdom! Laat het los, de liefde voor je man en kinderen! Laat ze los, je meningen en vooroordelen! Word wakker, er is zo weinig tijd! Kijk op in je ziel, kijk op, en laat God Zijn macht uitoefenen. Word niet zoals Lots vrouw, want hoe treurig is het om achtergelaten te worden! Hoe treurig! Word wakker!

Vorige:Hoofdstuk 2

Volgende:Hoofdstuk 4

Mogelijk vindt u dit ook interessant