De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

1Het zien van mijn ware gezicht
2Na het verliezen van mijn status
3De hoogmoed voor de val
4Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient
5Je bevrijden uit de ketenen
6Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God?
7Een strijd op leven en dood
8Wat achter de leugen ligt
9De criteria van een echt goede persoon
10Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid
11Het geheim dat diep in mijn hart leeft
12Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid
13Argeloze mensen zijn niet noodzakelijk eerlijke mensen
14Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren
15Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten
16De echte betekenis van rebellie tegen God
17De geheimen verborgen achter de zoektocht
18Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren?
19Het werkelijke gezicht van een zogenaamd goed persoon
20Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren
21Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid
22Gods speciale liefde ervaren
23De ervaring van het beoefenen van de waarheid
24Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens
25De ware 0orzaak van ondoeltreffend werk
26Ketenen afwerpen is bevrijdend
27Dit is de waarheid in de praktijk brengen
28Een Echt Partnerschap
29Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven
30Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen
31Gods werk is zo wijs
32Ik leerde om met anderen te werken
33Waarom heb ik het pad van de farizeeërs gelopen?
34Eindelijk kan ik een beetje als mens leven
35Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen
36Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal
37Het transformatieproces van een arrogante gelovige
38De transformatie van een gevallen mens
39Oordeel is licht
40De rijkdommen van het leven