Dagelijkse woorden van God

Dit boek bevat een verzameling passages uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Om Gods uitverkorenen de waarheid en dagelijkse levensvoorziening uit Zijn woorden te laten verkrijgen, zijn deze essentiële woorden van Almachtige God, die de meest stichtelijke zijn voor de intrede in het leven van de mens, hier speciaal geselecteerd zodat de mensen ervan kunnen genieten. Zo kunnen de mensen die de waarheid liefhebben deze begrijpen, ten overstaan van God leven, en gered en vervolmaakt worden door God. Deze essentiële woorden van God drukken de waarheid uit, het zijn de meest essentiële stelregels van het leven, en er zijn geen stichtelijkere en heilzamere woorden voor de mens. Als je echt in staat bent van één passage per dag te genieten, dan is dit je grootste geluk en ben je gezegend door God.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen

Neem contact op via Messenger