Volg het Lam en zing een nieuw lied

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Dit hymneboek is onderverdeeld in twee delen: het eerste deel bevat hymnen met Gods woorden, samengesteld uit essentiële uitspraken van Almachtige God. Het tweede deel bevat hymnen over het kerkelijk leven; het zijn feitelijke getuigenissen van Gods uitverkorenen, afgelegd nadat ze Zijn oordeel, moeilijkheden en tegenspoed hebben ondergaan terwijl ze Hem volgden. Deze hymnen zijn van groot nut voor mensen bij het praktiseren van hun geestelijke devoties, om dichter bij God te komen, Zijn woorden te overdenken en de waarheid te begrijpen. Ze zijn zelfs nog heilzamer voor mensen die Gods woorden ervaren en de werkelijkheid van Gods woorden binnengaan.

Boeken over intrede in het leven

Download

Neem contact op via Messenger