We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Gods schapen horen de stem van God

(Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

Voorwoord

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

De waarheden van visies waar nieuwe gelovigen eerst van moeten worden voorzien

Hoofdstuk 1 Je moet weten dat Almachtige God de enige ware God is die de hemel en de aarde en alles daarin heeft geschapen

Hoofdstuk 2 Je moet de waarheden van Gods namen kennen

Hoofdstuk 3 Je moet de waarheden over de drie fasen van Gods werk kennen

Hoofdstuk 4 Je moet de waarheden van Gods werk van de laatste dagen kennen

Hoofdstuk 5 Je moet de waarheden over de incarnatie van God kennen

Hoofdstuk 6 Verschillende vormen van onderscheiding die je zou moeten bezitten in je geloof in God

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

Hoofdstuk 8 De afloop voor verschillende soorten mensen en Gods belofte aan de mens