Gods schapen horen de stem van God (Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

Gods schapen horen de stem van God

(Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

Dit boek is samengesteld uit de visionaire waarheden van de drie fasen van Gods werk, Zijn namen, het mysterie van Zijn incarnatie en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de ware weg en valse wegen. Het kan worden verstrekt aan en gelezen door degenen die pas onlangs Gods werk van de laatste dagen hebben geaccepteerd, zodat ze de visionaire waarheden van Gods werk kunnen begrijpen en zo snel mogelijk een fundament kunnen leggen voor op de ware weg.

Boeken over evangelie

Neem contact op via Messenger