De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Gods schapen horen de stem van God

(Essentiële punten voor nieuwe gelovigen)

Voorwoord

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

De waarheden van visies waar nieuwe gelovigen eerst van moeten worden voorzien

Hoofdstuk 1 Je moet weten dat Almachtige God de enige ware God is en de hemelen en de aarde en alles daarin heeft geschapen

Hoofdstuk 2 Je moet de waarheden van Gods namen kennen

Hoofdstuk 3 Je moet de waarheden over de drie fasen van Gods werk kennen

Hoofdstuk 4 Je moet de waarheden van Gods werk van de laatste dagen kennen

Hoofdstuk 5 Je moet de waarheden over de incarnatie van God kennen

Hoofdstuk 8 De verschillende manieren waarop het voor verschillende soorten mensen afloopt en Gods belofte aan de mens