Het Woord verschijnt in het vlees

Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen

De gesprekken van Christus van de laatste dagen is het derde deel van Het Woord verschijnt in het vlees, uitgedrukt door Almachtige God. Het eerste deel van het boek bestaat uit preken en communicatie in de congregatie door Almachtige God, het tweede deel bevat dialogen van Almachtige God met leiders en werkers, en het derde deel bestaat uit de communicatie van Almachtige God met een deel van Zijn uitverkoren volk. Deze preken en communicatie behandelen problemen die in de kerk bestaan, evenals praktische moeilijkheden bij het binnengaan in het leven van Gods uitverkorenen. Ze wijzen niet alleen op de essentie van mensen en actuele situaties, maar verlichten voor mensen ook de doelen die ze moeten nastreven. Ze zijn buitengewoon gunstig voor het begrip van mensen van de waarheid en het binnengaan in het leven.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen

Download

Neem contact op via Messenger