We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen

Inleiding

1Klassieke woorden over de drie stadia van Gods werk voor de redding van de mensheid
2Klassieke woorden over Gods oordeelswerk in de laatste dagen
3Klassieke woorden over de mysteriën van Gods incarnatie
4Klassieke woorden over de Bijbel
5Klassieke woorden over het verband tussen ieder stadium van Gods werk en de naam van God
6Klassieke woorden over de gezindheid van God en over wat Hij heeft en is
7Klassieke woorden over het kennen van God Zelf, de Unieke
8Klassieke woorden over de openbaring hoe Satan de mensheid verderft
9Klassieke woorden over de openbaring van de satanische gezindheid van de verdorven mensheid en haar wezen
10Klassieke woorden over de grondwet, de bestuurlijke decreten en de geboden van het Tijdperk van het Koninkrijk
11Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid
12Woorden over de eisen,aanmaningen, troost en waarschuwingen van God
13Woorden over de norm die God hanteert als Hij de uitkomst van de mens bepaalt en woorden over het einde van ieder soort mens
14Woorden over Gods profetieën over de schoonheid van het koninkrijk en de bestemming van de mensheid, en Gods beloften en zegeningen