De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk (Selecties)

  • 1
  • 2

Voorwoord

II. Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

III. Vragen en antwoorden over de opname

V. Vragen en antwoorden over de voorwaarden voor het binnengaan in het koninkrijk der hemelen

VI. Vragen en antwoorden over gered worden en volledig gered worden

VII. Vragen en antwoorden over de naam van God

VIII. Vragen en antwoorden over de waarheid achter de Bijbel

IX. Vragen en antwoorden over het oordeelswerk van God in de laatste dagen

X. Vragen en antwoorden over de waarheid van de incarnatie

XI. Vragen en antwoorden over hoe onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen

XVII. Vragen en antwoorden over waarom de ware weg onderworpen is aan vervolging

  • 1
  • 2