De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk (Selecties)

  • 1
  • 2

Voorwoord

II. Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

V. Voorwaarden voor het binnengaan in het koninkrijk der hemelen

VIII. Vragen en antwoorden over de waarheid achter de Bijbel

IX. Vragen en antwoorden over het oordeelswerk van God in de laatste dagen

X. Vragen en antwoorden over de waarheid van de incarnatie

1Vraag 4: Jullie verklaren dat Gods incarnatie er uiterlijk uitziet als een gewoon mens. Net als de Heer Jezus Zelf bezit Hij niet alleen normale menselijkheid, maar ook goddelijkheid. Dat staat vast. Wat is het verschil tussen de normale menselijkheid van Gods incarnatie en die van een verdorven mens?
2Vraag 1: In al mijn jaren als gelovige, heb ik hoewel ik wist dat de Heer Jezus Gods incarnatie is, de waarheid van de incarnatie niet begrepen. Als de verschijning van de Heer in de tweede komst vergelijkbaar is met hoe de Heer Jezus als de Mensenzoon incarneerde om Zijn werk te doen, zullen we de Heer Jezus niet kunnen herkennen en zullen we de komst van de Heer niet kunnen begroeten. Ik geloof dat de incarnatie een groot mysterie is. Weinigen kunnen de waarheid van de incarnatie echt begrijpen. Dus laten we vandaag communiceren over wat de incarnatie precies is.
3Vraag 4: Ik las de woorden van Almachtige God: ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’. Ik vind dit een fantastische passage uit Gods woord. Het is heel praktisch en heel belangrijk. Met betrekking tot waarom de verdorven mensheid de redding van Gods incarnatie moet ontvangen, is dit een aspect van de waarheid dat de mens dringend moet begrijpen. Communiceer hier wat meer over met ons. Antwoord:‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ deze passage van Gods woord verklaart volledig de betekenis van de redding van de verdorven mensheid door Gods incarnatie. Laten we lezen uit het woord van Almachtige God.

XI. Onderscheid maken tussen de ware weg en de valse weg

  • 1
  • 2