De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoe een normale staat binnen te gaan

Hoeveel te meer mensen open staan voor Gods woorden, zoveel te meer zullen ze verlicht worden en hongeren en dorsten naar het nastreven van de kennis van God. Enkel zij die Gods woorden ontvangen zijn in staat om diepere en rijkere ervaringen te hebben; zij zijn de enigen wiens levens meer en meer zullen bloeien. Iedereen die het leven nastreeft moet dit behandelen alsof het een baan is, en moet het gevoel hebben niet te kunnen leven zonder God, dat er geen enkel succes is zonder God, en dat alles leeg is zonder God. Ze moeten de vastberadenheid hebben niets te doen zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest, en niet bereid zijn verder te gaan wanneer hun daden geen vrucht dragen. Ze moeten niet handelen om zichzelf tegemoet te komen. Levenservaringen komen door Gods verlichting en leiding, en ze zijn ook de vrucht van jullie subjectieve inspanningen. Jullie moeten de vereiste hebben van geen excuses te maken in jullie levenservaringen.

Soms zijn je omstandigheden niet normaal – je verliest Gods aanwezigheid en je kan Hem niet voelen bij het bidden; het is normaal om je angstig te voelen op die momenten. Je zou je dan onmiddellijk moeten uitstrekken in het zoeken, of God zal verder van je weg glijden en je zal de Heilige Geest een paar dagen niet bij je hebben, misschien zelfs een paar maanden, en dan zal je nog meer zonder Zijn werk zijn. Wanneer je dit soort situatie tegenkomt, word je tot op zekere hoogte verlamd; je wordt weer door Satan gevangen genomen, en je zal zelfs in staat zijn om wat dan ook te doen –geld liefhebben en verlangen, broeders en zusters bedriegen, kijken naar films en video’s, mahjong spelen, zelfs roken en drinken, zonder onderworpen te worden aan enige discipline. Je hart verwijdert zich van God, geniepig probeer je om onafhankelijk te worden, en je vormt naar believen je eigen oordelen over Zijn werk. In sommige gevallen is het zo ernstig dat mensen zondigen met het andere geslacht zonder enige schaamte of schroom. Zulke mensen zijn door de Heilige Geest verlaten en zijn in feite al lange tijd zonder het werk van de Heilige Geest geweest. Het enige dat je in hen kan zien is dat ze meer en meer verdorven worden, ze strekken hun slechte handen steeds verder uit, en uiteindelijk ontkennen ze het bestaan van deze weg – ze worden gevangenen van Satan door hun zonden. Als je ontdekt dat je de aanwezigheid van de Heilige Geest hebt, maar niet zijn werk, bevind je je al in een gevaarlijke situatie. Wanneer je de aanwezigheid van de Heilige Geest niet kan voelen, ben je op de rand van de dood. Als je er nog steeds niet in slaagt om je te bekeren, zal je volledig aan Satan worden teruggegeven en zal je een van hen zijn die wordt vernietigd. Dus wanneer je beseft dat je in een staat bent waar je enkel de aanwezigheid van de Heilige Geest hebt (geen zonden doen, bezig zijn met losbandigheid, of duidelijk God weerstaan), maar het ontbreekt je aan het werk van de Heilige Geest (je wordt niet bewogen wanneer je bidt, je verkrijgt geen duidelijke verlichting en illuminatie wanneer je eet en drinkt van Gods woorden, je bent lui in het eten en drinken van Gods woorden, het ontbreekt je steeds aan groei in het leven, je hebt gedurende lange tijd geen noemenswaardige verlichting ontvangen), moet je bijzonder voorzichtig zijn. Je mag niet langer jezelf tegenmoet komen en koppig zijn. De aanwezigheid van de Heilige Geest kan op elk moment verdwijnen, dus deze situaties zijn gevaarlijke tijden. Wanneer je deze staat tegenkomt, moet je snel dingen rechtzetten. Ten eerste, moet je bidden om bekering, God smeken om barmhartigheid, meer oprecht bidden. Meer nog, je moet je hart stil maken om Gods woorden meer te eten en drinken, en op deze basis moet je meer bidden. Doe meer moeite in het zingen van hymnen, bidden, eten en drinken van Gods woorden, en in het doen van je plicht. Wanneer je op je zwakst bent, is je hart het makkelijkst door Satan in te nemen; dan zal je hart worden weggenomen van voor God en worden teruggegeven aan Satan, daarna zal je de aanwezigheid van de Heilige Geest niet meer hebben en zal het bijzonder moeilijk voor je worden om het werk van de Heilige Geest terug te vinden. Het is beter om het werk van de Heilige Geest te zoeken wanneer je Zijn aanwezigheid nog hebt, vraag God om je meer te verlichten, en sta Hem niet toe van je weg te gaan. Je moet bidden, hymnen zingen, je taak vervullen, en Gods woorden eten en drinken zodat Satan niet de kans krijgt om zijn werk te doen. Op deze manier zal je het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Als je niet op deze manier herstelt, maar gewoon wacht, zal het moeilijk worden om te herstellen wanneer je de aanwezigheid van de Heilige Geest verliest, tenzij de Heilige Geest je in het bijzonder beweegt, illumineert en verlicht; zelfs dan zal je staat niet te herstellen zijn in een paar dagen, of zelfs een half jaar. Dit is allemaal omdat mensen verslappen en niet in staat zijn om degelijk door te gaan in ervaring, daarom zijn ze door de Heilige Geest verlaten. Zelfs wanneer je bent hersteld zal het huidige werk van God niet erg duidelijk voor je zijn omdat je achterloopt in je levenservaring, alsof het ingestort is. Is dit niet levensbedreigend? Maar ik zeg tegen zulke mensen: het is niet te laat voor je om je nu te bekeren, maar er is een voorwaarde, namelijk dat je harder moet werken en niet lui mag zijn. Wanneer anderen vijf keer per dag bidden, moet jij tien keer bidden; wanneer anderen twee uur per dag eten en drinken van Gods woorden, moet jij er vier tot zes uur mee bezig zijn; wanneer anderen twee uur naar hymnen luisteren, moet jij dat minstens een halve dag doen. Breng jezelf regelmatig in stilte voor God, en denk na over Gods liefde; zolang jij niet bewogen bent, jouw hart zich niet naar Hem gekeerd heeft, en totdat jij niet langer durft van Hem weg te gaan, zal er geen vrucht zijn. Alleen door deze praktijken kan je de normale staat van het verleden herstellen.

Sommige mensen zoeken met pit, maar kunnen nooit op het juiste spoor binnengaan. Dit is omdat ze te achteloos zijn en helemaal geen aandacht besteden aan spirituele aangelegenheden. Ze weten totaal niet hoe Gods woorden te ervaren, en ze weten niet wat de aanwezigheid van de Heilige Geest of het werk van de Heilige Geest is. Deze mensen zijn enthousiast, maar verward; ze streven het leven niet na. Want ze kennen de Geest totaal niet, noch kennen ze de dynamiek van het werk van de Heilige Geest, en ze zijn niet bekend met hun eigen spirituele staat. Is dit niet een soort van verward geloof? Zulke mensen zullen niks verkrijgen, zelfs niet wanneer ze zoeken tot het einde. De kern van het geloof van de mens in God en groeien in het leven, ligt in het begrijpen welk werk God volbrengt door jouw ervaring, zien hoe beminnelijk God is, en Zijn wil begrijpen zodat je je kan onderwerpen aan al zijn regelingen, Zijn woorden in je gesmeed hebben zodat ze je leven worden, en God tevreden stellen. Wanneer je enkel een verward soort geloof hebt, je geen aandacht besteedt aan spirituele aangelegenheden of zaken aangaande veranderingen in levensomstandigheden, en je doet geen moeite voor de waarheid, zal je dan in staat zijn Zijn wil te vatten? Als je zijn vereisten niet begrijpt, zal je niet in staat zijn om ervaring te hebben, en zal je geen weg voor de praktijk vinden. Het zwaartepunt in het ervaren van Gods woorden is het benadrukken van het effect dat Gods woorden in jou hebben, en om God daardoor te kennen. Als je Gods woorden enkel leest maar niet weet hoe ze te ervaren, toont dat niet dat je geen spiritueel begrip hebt? Gezien de meeste mensen Gods woorden nu niet ervaren, kennen ze Zijn werk niet; is dit geen gebrek in de praktijk? Als dat zo doorgaat, wanneer kan dan een rijke ervaring en groei in het leven bereikt worden? Zouden het geen loze woorden zijn? Er zijn er velen onder jullie die aandacht besteden aan doctrines; jullie hebben geen begrip van spirituele zaken, maar willen nog steeds dat God jullie gebruikt voor iets groots en door Hem gezegend worden. Dat is totaal niet realistisch! Daarom moeten jullie dit gebrek goedmaken, zodat jullie allemaal het juiste spoor in jullie spiritueel leven kunnen opgaan, ware ervaring kunnen hebben en waarlijk kunnen binnengaan in de werkelijkheid van Gods woorden.

Vorige:De goddelozen moeten gestraft worden

Volgende:Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

Mogelijk vindt u dit ook interessant