De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 41

Wees niet vervuld met zoveel twijfels, betreffende de problemen die zich in de kerk voordoen. Als de kerk gebouwd wordt, is het onmogelijk om fouten te vermijden. Raak niet in paniek wanneer je problemen tegenkomt. Wees rustig en beheerst. Heb ik jullie dat niet verteld? Bid vaak tot mij en ik zal je duidelijk mijn intenties tonen. De kerk is mijn hart en mijn uiteindelijke doel, hoe kan ik er niet van houden? Wees niet bang, wanneer dergelijke dingen in de kerk gebeuren, ik sta deze dingen toe. Sta op en wees mijn stem. Vertrouw erop dat alles wordt toegestaan door mijn troon en dat alles mijn intenties in zich bergt. Wanneer jullie doorgaan met eigenzinnige communicatie zullen er problemen ontstaan, heb je nagedacht over deze gevolgen? Van dit soort dingen zal Satan profiteren. Kom vaak tot mij. Ik zal heel duidelijk zijn: als je iets doet zonder dat je eerst tot mij komt, denk dan niet dat je dit ook werkelijk zult kunnen voltooien. Jullie zijn het die mij in deze positie geplaatst hebben.

Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak, ik zal het aan jou openbaren. De weg naar het koninkrijk is niet zo gemakkelijk, niets is zo simpel! Je zou de zegeningen graag zonder al te veel moeite willen ontvangen, toch? Vandaag de dag zal iedereen bittere beproevingen ondergaan, want anders zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen ware liefde voor mij hebben. Zelfs al zijn de omstandigheden slechts in geringe mate zwaar, iedereen moet er doorheen, ze zijn gewoon tot op zekere hoogte anders. De omstandigheid is één van mijn zegeningen en hoe vaak knielen jullie niet voor mij neer om mijn zegening te vragen? Dwaze kinderen! Jullie hebben altijd het gevoel dat een paar woorden van geluk als mijn zegen tellen, maar jullie voelen niet dat bitterheid één van mijn zegeningen is. Wie deelt in mijn bitterheid zullen zeker ook in mijn zoetheid delen. Dat is mijn belofte en mijn zegen voor jullie. Aarzel niet om te eten, te drinken en te genieten. Wanneer de duisternis voorbij is zal het licht worden. Het is het donkerst voor zonsopgang, daarna zal het geleidelijk lichter worden en zal de zon opkomen. Wees niet bang of beschroomd. Vandaag steun ik mijn zonen en oefen ik mijn macht uit voor hen.

Je dient je verantwoordelijkheid niet te ontlopen, wanneer het om kerkelijke zaken gaat. Wanneer je deze zaken bewust voor mij neerlegt, zul je een manier vinden om hiermee om te gaan. Wanneer zoiets kleins als dit zich voordoet, raak je bang en in paniek, weet je niet hoe je hier mee om moet gaan? Ik heb het al zo vaak tegen je gezegd: “Kom vaak dicht bij mij!” Hebben jullie die dingen die ik jullie gevraagd heb te doen, gewetensvol ten uitvoer gebracht? Hoe vaak hebben jullie over mijn woord nagedacht? Daarom hebben jullie geen duidelijk inzicht. Is dit niet iets wat jullie zelf hebben veroorzaakt? Jullie geven anderen de schuld, maar waarom haten jullie jezelf niet? Jullie hebben de boel verpest en hebben dan nog steeds geen last van jullie geweten en blijven plichtmatig; jullie dienen aandacht te hebben voor mijn woord.

De gehoorzame en de onderdanige zal grote zegeningen ontvangen. In de kerk zul je standvastig zijn in je getuigenis voor mij, je zult de waarheid hooghouden – goed is goed en fout is fout – en je zult zwart niet met wit verwarren. Je zult in oorlog zijn met Satan en dient hem volledig te overwinnen, zodat hij nooit herrijst. Je dient alles op te offeren om mijn getuigenis te beschermen. Dit is het doel van jullie handelen, vergeet dit niet. Maar nu ontbreekt het jullie aan geloof en het vermogen om dingen te onderscheiden en jullie zijn nooit in staat om mijn woord en mijn intenties te begrijpen. Echter, wees niet ongerust, alles verloopt volgens mijn stappenplan en angst veroorzaakt alleen maar problemen. Besteed meer tijd aan mij en schenk geen aandacht aan voedsel en kleding voor het fysieke lichaam. Zoek vaak naar mijn intenties, en ik zal je duidelijk laten zien wat deze zijn. Geleidelijk aan zul je mijn intenties overal in vinden, zodat ik een manier heb om zonder obstakels in iedereen te komen. Het zal mijn hart tevreden stellen en jullie zullen voor altijd mijn zegeningen ontvangen!

Vorige:Hoofdstuk 40

Volgende:Hoofdstuk 42

Mogelijk vindt u dit ook interessant