De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust

Je moet inzicht hebben in de vele gesteldheden waar mensen zich in bevinden wanneer de Heilige Geest in hen werkt. Vooral degenen die samenwerken in het dienen van God, moeten een bijzonder begrip hebben van de vele gesteldheden als gevolg van het werk dat de Heilige Geest in mensen verricht. Als je alleen maar over talrijke ervaringen praat en over de vele manieren om binnen te gaan, is jouw ervaring te eenzijdig. Wanneer je geen begrip hebt van vele reële situaties, kan je jouw gezindheid niet veranderen. Als je vele gesteldheden doorgrondt, zal je begrip krijgen van de diverse manifestaties van het werk van de Heilige Geest, en zal je helder kunnen zien en veel van het werk van de boze geesten onderscheiden. Je moet de talrijke opvattingen van de mens blootleggen en direct tot de kern van het probleem komen; je moet ook de vele ontsporingen in de activiteiten van mensen of problemen met het geloof in God aanwijzen zodat zij deze kunnen herkennen. Zorg er in ieder geval voor dat zij zich niet negatief of passief voelen. Je moet echter inzicht hebben in de vele moeilijkheden waar mensen objectief mee kampen en wees niet onredelijk of doe geen moeite om iemand iets te leren die het zelf niet wil of kan; dat is dwaas gedrag. Om de talrijke moeilijkheden van mensen op te lossen, moet je de dynamiek van het werk van de Heilige Geest begrijpen en inzicht hebben in hoe de Heilige Geest in verschillende mensen werkt; je moet begrip hebben van de moeilijkheden van mensen, de tekortkomingen van mensen, de hoofdzaken van het probleem doorzien en tot de kern van het probleem komen, zonder afwijkingen of dwalingen. Alleen een persoon met deze kwaliteiten is geschikt om samen te werken in het dienen van God.

Of je in staat bent de kernproblemen te begrijpen en veel dingen te doorzien, hangt af van jouw eigen ervaringen. De wijze waarop je dingen ervaart, heeft invloed op hoe jij leidinggeeft aan anderen. Als je teksten en doctrines begrijpt, kan je anderen helpen deze te begrijpen. De wijze waarop je de realiteit van Gods woorden ervaart, is de wijze waarop je anderen leidt om de realiteit van Gods woorden binnen te gaan. Als je in staat bent vele waarheden te begrijpen en een duidelijk besef hebt van de vele aspecten van Gods woorden, kan je anderen helpen vele waarheden te begrijpen en dan zullen degenen aan wie je leidinggeeft een helder inzicht in de visioenen hebben. Als jij je richt op het doorgronden van bovennatuurlijke gevoelens, zullen degenen aan wie je leidinggeeft, zich ook op zulke gevoelens richten. Als jij praktisch handelen verwaarloost en de nadruk legt op spreken, zullen degenen aan wie je leidinggeeft zich ook richten op het spreken, zonder in actie te komen en zonder enige verandering in hun gezindheden. Zij zullen slechts aan de buitenkant enthousiast zijn en geen waarheden praktiseren. Alle mensen geven door aan anderen wat zij zelf hebben. Wat voor type persoon iemand is, bepaalt het pad waarop hij anderen leidt en dat bepaalt ook het type mensen aan wie hij leidinggeeft. Om echt door God te kunnen worden gebruikt, moeten jullie niet alleen daarnaar streven, maar hebben jullie ook veel verlichting van God, leiding vanuit Gods woorden, Gods behandeling en de loutering van Zijn woorden nodig. Daarenboven moet je in normale gevallen nog aandacht besteden aan je observaties, gedachten, overwegingen, conclusies, absorptie of eliminaties. Dit zijn allemaal wegen voor jullie om de realiteit binnen te gaan en ze zijn stuk voor stuk onontbeerlijk — dat is de manier waarop God werk uitvoert. Als je deze methode binnengaat, waarmee God werk uitvoert, krijg je de kans om elke dag door God tot volmaaktheid te worden gebracht. En op elk moment, ongeacht of jij je in moeilijke of prettige omstandigheden bevindt, of je wordt beproefd of verleid, of je werkt of niet, of je het leven als individu of binnen een collectief leidt, je zult altijd mogelijkheden vinden om door God tot volmaaktheid te worden gebracht, zonder dat ook maar een van die mogelijkheden je ontgaat. Je zult in staat zijn ze allemaal te ontdekken, zodat het voor jou niet langer geheim is hoe je Gods woorden kunt ervaren.

Vorige:Iemand die redding ontvangt, is bereid om de waarheid in praktijk te brengen

Volgende:Over ervaring

Mogelijk vindt u dit ook interessant