We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 24

De tijd komt steeds dichterbij. Ontwaakt! alle heiligen! Ik zal tot jullie spreken. Allen die horen, zullen ontwaken. Ik ben de God in wie jullie al deze jaren hebben geloofd. Vandaag ben ik vlees geworden en voor jullie ogen gekomen. Dat onthult wie echt naar mij verlangt, wie bereid is om welke kosten dan ook voor mij te maken, wie echt naar mijn woord luistert en bereid is om de waarheid in praktijk te brengen. Want ik ben de almachtige God. Ik zie alle geheimen van de mens, die verborgen zijn in de duisternis. Ik weet wie werkelijk naar mij verlangt en wie mij weerstaat. Ik zie alle dingen.

Op dit moment wil ik zo snel mogelijk een groep mensen creëren die mijn hart najagen, en in staat zijn om rekening te houden met mijn lasten. Ik kan niet anders dan mijn kerk reinigen en zuiveren. De kerk is mijn hart. Ik veracht alle slechte mensen die jullie verhinderen om mijn woord te eten en drinken. De reden is dat er enkele mensen zijn die mij niet echt verlangen. Deze mensen zitten vol bedrog. Ze komen niet tot mij met hun ware hart. Ze zijn slecht. Het zijn mensen die de uitvoering van mijn wil belemmeren. Het zijn geen mensen die de waarheid in praktijk brengen. Deze mensen zijn vol zelfingenomenheid en arrogantie. Ze zijn bijzonder ambitieus en laten zich graag laatdunkend uit. De woorden die ze spreken zijn aangenaam om te horen, maar in het geheim beoefenen ze de waarheid niet. Al deze slechte mensen zullen worden afgesneden en geheel worden weggevaagd. Ze zullen wegkwijnen in rampen. Deze woorden dienen om jullie eraan te herinneren en jullie te vermanen, zodat jullie je voeten op het pad houden dat naar mijn hart is. Keer altijd terug naar je geest, want ik houd van hen die mij met heel hun hart liefhebben. Omdat jullie dicht bij mij komen, zal ik jullie beschermen en jullie weghouden van die kwaadaardige mensen. Ik zal jullie standvastigheid geven in mijn huis ​​en jullie behoeden tot het einde.

Vorige:Hoofdstuk 23

Volgende:Hoofdstuk 25

Gerelateerde media

 • Werk en intrede (4)

  Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een bamboescheut n…

 • Over je hart stil maken voor God

  Je hart stil maken voor God is een van de meest cruciale stappen bij het binnengaan van Gods woorden en het is een les die alle mensen tegenwoordig ho…

 • De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

  De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

 • Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid

  Het werk van de laatste dagen is onder allen een scheiding aan te brengen naar gelang hun soort, om het managementplan van God af te ronden, want de t…

 • Ben je tot leven gekomen?

  Wanneer je het leven hebt bereikt vanuit normale menselijkheid en perfect gemaakt bent, ook al kun je geen profetieën spreken en ken je geen mysteries…