We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 23

Aan alle broeders en zusters die mijn stem hebben gehoord: jullie hebben de stem van mijn strenge oordeel vernomen en afschuwelijk lijden moeten doorstaan. Maar jullie moeten weten dat achter mijn strenge stem zich mijn intenties verschuilen! Ik disciplineer jullie, opdat jullie gered mogen worden. Weet dat ik jullie terwille van mijn geliefde zonen zal disciplineren, dat ik jullie zal snoeien en spoedig zal vervolmaken. Mijn hart is zo gretig, maar jullie begrijpen mijn hart niet en handelen niet overeenkomstig mijn woord. Vandaag komen mijn woorden tot jullie om je werkelijk te laten inzien dat God een liefhebbende God is en dat jullie allemaal de oprechte liefde van God hebben ervaren. Er is echter ook een klein aantal mensen dat doet alsof. Als ze het verdriet van andere mensen zien, hebben ook zij tranen in hun ogen. Er zijn anderen die – oppervlakkig gezien – iets verschuldigd lijken te zijn aan God en berouw lijken te hebben, maar in hun hart God niet echt begrijpen en ook niet zeker van Hem zijn; het is veeleer een façade. Deze mensen verafschuw ik het meest! Vroeg of laat zullen ze van mijn stad worden afgesneden. Mijn intentie is, dat ik verlang naar degenen die vurig naar mij verlangen. Alleen zij die mij met een oprecht hart volgen, kunnen mij behagen – hen zal ik zeker met mijn eigen handen ondersteunen en ervoor zorgen dat hen geen rampen overkomen. De mensen die echt naar God verlangen, zullen bereid zijn om rekening te houden met Gods hart en mijn wil te doen. Daarom zouden jullie spoedig de realiteit moeten binnengaan en mijn woord moeten aanvaarden als jullie leven – dat is de grootste last die ik draag. Pas als alle kerken en heiligen de realiteit binnengaan en rechtstreeks met mij communiceren, oog in oog met mij staan, en de waarheid en de rechtvaardigheid beoefenen, alleen dan zullen zij mijn geliefde zonen zijn, degenen in wie ik mijn welbehagen heb, en op hen zal ik alle grote zegeningen doen neerdalen.

Vorige:Hoofdstuk 22

Volgende:Hoofdstuk 24

Gerelateerde media