We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 26

Mijn zonen, zie toe op mijn woorden, luister goed naar mijn stem en ik zal het je openbaren. Wees stil in mij, want ik ben je God, jullie enige Verlosser. Breng te allen tijde jullie hart tot rust, leef in mij; ik ben jullie rots, jullie helper. Twijfel niet, maar steun van ganser harte op mij en ik zal zeker aan jullie verschijnen – ik ben jullie God! Ach, die twijfelaars! Ze kunnen zeker niet standhouden en zullen niets winnen. Jullie moeten weten wat voor tijd het nu is, wat voor een cruciale tijd het is! Wat voor kernpunt het is! Maak je niet druk over dingen die nutteloos zijn; kom snel dicht bij mij, communiceer met mij en ik zal alle geheimen aan jullie openbaren.

Jullie moeten luisteren naar alle woorden die de Heilige Geest leert; laat die niet langs de weg vallen. Jullie hebben mijn woorden zo vaak gehoord en toen vergeten. O, gedachtelozen! Jullie hebben zoveel zegen verloren! Jullie moeten nu goed luisteren en mijn woorden in acht nemen, communiceer meer met mij en kom dichter bij mij. Ik zal je alles leren wat je niet begrijpt, en ik zal jullie leiden op de verdere weg. Houd je niet te veel bezig met communiceren met andere mensen, want er zijn nu veel mensen die letters en doctrines prediken, en te weinig mensen die oprecht mijn werkelijkheid bezitten. Luisteren naar hun communicatie zal je verward en gevoelloos maken, niet wetend hoe je verder moet. Zelfs als je naar hen luistert, zul je alleen maar iets meer begrijpen over letters en doctrines. Je moet voorzichtig zijn, je hart beschermen en altijd voor mij leven, met mij spreken, dicht bij mij komen en ik zal je laten zien wat je niet begrijpt. Kijk uit met wat je zegt, let altijd goed op je hart en bewandel het pad dat ik loop.

Het zal niet meer lang duren, er is nog maar weinig tijd over. Haast je om alles te verzaken behalve mij en volg mij! Ik zal jullie niet slecht behandelen. Jullie hebben mijn daden zo vaak verkeerd begrepen, maar weten jullie wel hoe veel ik van jullie houd? Ach, jullie begrijpen mijn hart gewoon niet. Hoe jullie ook twijfelden of hoe veel jullie mij ook verschuldigd zijn uit het verleden, ik zal er niet aan denken. Ik heb jullie gekozen zodat jullie verder kunnen gaan en kunnen handelen naar mijn wil.

Nu is de tijd die geen uitstel gedoogt. Als jullie vanaf nu een andere intentie hebben, zal mijn oordeel jullie overkomen. Als jullie mij maar één moment verlaten, zullen jullie worden als de vrouw van Lot. Het werk van de Heilige Geest versnelt nu en degenen die het nieuwe licht niet bij kunnen houden, verkeren in gevaar. Degenen die niet waken, zullen in de steek worden gelaten; jullie moeten jezelf beschermen. Je moet weten dat alle dingen in jullie omgeving er zijn door mijn toestemming, Ik regel alles. Zie duidelijk en geef genoegdoening aan mijn hart in de omgeving die ik je heb gegeven. Wees niet bang, de Almachtige God der heerscharen zal zeker bij je zijn; Hij beschermt je en Hij is je schild. Tegenwoordig hebben mensen te veel opvattingen en dit zorgt ervoor dat ik mijn wil alleen kan uiten door hen op wie anderen neerkijken; degenen die verwaand en eigengerechtig, arrogant en zelfingenomen, ambitieus en neerbuigend zijn, zullen beschaamd worden. Zolang jullie oprechte achting schenken aan mijn last, zal ik alles voor jullie gereed maken. Volg mij!

Vorige:Hoofdstuk 25

Volgende:Hoofdstuk 27

Gerelateerde media