De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 28

Je ziet dat er maar weinig tijd is en het werk van de Heilige Geest schiet vooruit, waardoor jij zulke grote zegeningen verkrijgt en de Koning van het universum ontvangt, Almachtige God, die de schijnende Zon is, de Koning van het koninkrijk – dit alles is mijn genade en barmhartigheid. Is er iets dat jou van mijn liefde zou kunnen scheiden? Denk goed na, probeer niet te ontsnappen, wacht ieder moment rustig op mij en sta niet altijd buiten te lanterfanten. jouw hart moet dicht bij mijn hart blijven en wat je ook overkomt, doe niets blindelings of willekeurig. Je moet naar mijn wil omzien, doen wat ik verlang en vastberaden zijn om dat wat ik niet verlang achter te laten. Je moet niet handelen naar je eigen emoties, maar in plaats daarvan rechtvaardigheid in praktijk brengen, zoals ik; het is onaanvaardbaar om sentimenteel te zijn, zelfs niet ten opzichte van je moeder en vader. Je moet alles achterlaten wat niet voldoet aan de waarheid en je moet jezelf aan mij opofferen en je voor mij inzetten met een puur hart dat van mij houdt. Laat je door geen persoon, kwestie of zaak onder druk zetten; zolang het voldoet aan mijn wil, breng het dan in praktijk in overeenstemming met mijn woorden. Wees niet bang, mijn hand zal je steunen en ik zal je zeker beschermen tegen alle slechte mensen. Je moet je hart behoeden, te allen tijde in mij verblijven, want je leven wordt geleefd in afhankelijkheid van mijn leven; als je mij verlaat zal je onmiddellijk verwelken.

Je moet weten dat dit de laatste dagen zijn. De duivel Satan gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar mensen om te verslinden. Allerlei plagen breken dezer dagen uit en er zijn veel verschillende soorten kwade geesten. Ik alleen ben de ware God, ik alleen ben jouw toevlucht. Je kan je in deze tijd enkel in mijn geheime plaats verstoppen, alleen binnenin mij en de rampen zullen je niet treffen en geen rampspoed zal bij jouw tent in de buurt komen. Je moet vaker dicht bij mij komen, met mij communiceren op de geheime plaats. Communiceer niet willekeurig met andere mensen. Je moet de betekenis in mijn woorden vatten: ik zeg niet dat je niet mag communiceren, ik zeg enkel dat je nu nog geen onderscheidingsvermogen hebt. In deze tijd doen de kwade geesten ongebreideld hun werk. Ze gaan communicatie met je aan via allerlei soorten mensen. Hun woorden klinken heel aangenaam, maar er schuilt vergif in. Het zijn kogels met een suikerlaagje en voor je er erg in hebt planten ze hun vergif in je. Je moet weten dat de meeste mensen vandaag de dag onstabiel zijn, alsof ze dronken zijn. Als je het moeilijk hebt en je met anderen communiceert, is wat zij te vertellen hebben slechts regels en doctrine, het is niet zo goed als rechtstreeks met mij te communiceren. Kom voor mijn aangezicht en werp de oude dingen ver van je af, open je hart voor mij en mijn hart zal voorzeker aan je geopenbaard worden. Je hart moet ijverig voor mij zijn. Wees niet lui, maar kom juist vaak dicht bij mij, dit is de snelste manier om te groeien in het leven. Je moet in mij leven en ik zal in jou leven en ik zal ook als Koning in jou regeren, ik zal je leiden in alle dingen en je zal jouw deel van het koninkrijk krijgen.

Kleineer jezelf niet omdat je jong bent, je moet jezelf aan mij aanbieden. Ik zie niet hoe mensen aan de oppervlakte zijn, of hoe oud ze zijn. Ik zie alleen maar of ze me al dan niet oprecht liefhebben, of ze mijn weg al dan niet volgen en of ze de waarheid in praktijk brengen, en daarbij aan al het andere voorbijgaan. Maak je geen zorgen over morgen of wat de toekomst zal brengen. Zolang je in je leven elke dag op mij vertrouwt, zal ik je zeker leiden. Blijf niet hangen in dit soort gedachten: “Mijn leven is te onvolwassen, ik begrijp niets”; dit idee is door Satan gestuurd. Gebruik gewoon je hart om voortdurend dicht bij mij te komen en volg mijn voetsporen tot het einde van de weg. Wanneer je mijn woorden van vermaning en waarschuwing hoort en wakker wordt, moet je onmiddellijk naar voren rennen, blijf onophoudelijk dicht bij mij, volg in de voetsporen van de kudde en blijf vooruitkijken. Voor mijn aangezicht dien je jouw God met heel je hart en heel je ziel lief te hebben. Probeer mijn woorden beter te begrijpen op het pad van het dienen. Bij het in praktijk brengen van de waarheid moet je niet zwak van hart zijn, maar een machtig hart hebben, de vastberadenheid en ruggengraat van het mannelijke kind en een sterk hart. Als je mij wilt liefhebben, moet je me tevredenstellen met alle dingen die ik in jou wil bereiken. Als je mij wil volgen, moet je alles achterlaten wat je hebt, alles wat je liefhebt, mij nederig gehoorzamen, een eenvoudige geest hebben en niet willekeurig dingen gaan onderzoeken of overdenken. Je moet altijd het werk van de Heilige Geest volgen.

Ik geef je nog een advies: je moet aan alles wat ik in je heb verlicht vasthouden en het in praktijk brengen!

Vorige:Hoofdstuk 27

Volgende:Hoofdstuk 29

Gerelateerde media

 • Een heel ernstig probleem: verraad (1)

  Mijn werk staat op het punt te worden voltooid. De vele jaren die we met elkaar hebben doorgebracht, zijn ondragelijke herinneringen aan het verleden …

 • Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen

  Hebben jullie gezien wat voor werk God tot stand zal brengen in deze groep mensen? God zei dat mensen Zijn woorden zelfs tot in het Duizendjarig Konin…

 • Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben

  Wat is het dat de mens ontvangen heeft vanaf het moment dat hij in God is gaan geloven? Wat heb je over God geweten? Hoeveel ben je veranderd door je …

 • Over de Bijbel (1)

  Hoe moet de Bijbel worden benaderd vanuit het geloof in God? Dat is een kwestie van principe. Waarom bespreken wij deze vraag met elkaar? Omdat jij in…